Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om Region Värmlands första delårsrapport.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

I samband med torsdagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden fattades bland annat beslut om att utreda om Karlstads tätortstrafik kan utvidgas till att omfatta även Hammarö.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 9 oktober beslutade Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd bland annat att bevilja medel till fyra projekt.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 8 oktober beslutade Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd bland annat om årsanslaget till Friskvården i Värmland och om ett remissvar om en nationell biblioteksplan.

En dag om skapande arbete med barn och unga

Plats för utveckling! Ett forum för inspiration och utveckling för utövare inom slöjd, konsthantverk samt bild- och formområdet.

Ett län för alla — utbildningsdag om funktionsrätt och funktionshinder

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland bjuder in till en utbildningsdag om funktionsrätt och funktionshinderpolitik.

Nätverksträff för tobaksavvänjare i Värmland

Alla tobaksavvänjare i Värmland är välkomna till höstens nätverksträff. Träffen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte, inspiration och ökad kunskap inom kvalificerad rådgivning om tobak.

Utbudsdagar för scenkonst och konstnärliga workshops

Den 24–25 oktober 2019 genomför vi två utbudsdagar där vi visar upp både scenkonstutbud och utbudet av konstnärliga workshops till skolorna i Värmland.

Arvika sjukhus söker ny verksamhetschef

Nuvarande sjukhuschef Hans Karlsson fick tjänsten som Arvikas nya kommundirektör och Region Värmland har nu inlett arbetet med att söka hans efterträdare. ...– Vi har träffat rekryteringsgruppen och ska precis trycka ut annonsen, säger Petra Svedberg, slutenvårdschef i Region Värmland. Vem söker ni?

Benskörhet uppmärksammas: "En dold folksjukdom"

hålls ett antal föreläsningar kring benskörhet på Centralsjukhuset i Karlstad. – Det är en dold folksjukdom, säger Ann-Britt

Svar på Segmonkritik: "Det är väldigt få som reser från hållplatsen"

till Melinda Söderman, insändare i NWT 30/9 Region Värmlands uppdrag är att få så många som möjligt att använda...När Region Värmland gått igenom resandeunderlaget i Segmon på linje

Åklagaren: Kriminalvårdarnas slarv kostade Jimmy livet

skrev om häromdagen, den som planerats i åratal på Centralsjukhuset i Karlstad, men som fortfarande inte öppnat.

Lediga jobb

Distriktsläkare, vårdcentralen Kil

Hälso- och sjukvård, Kil

Utredare, revisionskontoret

Regionledningskontor, Karlstad

Enhetschef, utbildningsenhet ST psykiatri

Hälso- och sjukvård, Karlstad

Fysioterapeut, rehabiliteringsenheten

Hälso- och sjukvård, Torsby

Verksamhetschef, slutenvården Arvika

Hälso- och sjukvård, Arvika