Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid den nybildade kultur- och bildningsnämndens sammanträde i dag hade politikerna och tjänstemännen dialog bland annat om folkhälsouppdraget, samverkansmodellen och nämndplanen. Nämnden fattade beslut om en delegationsförteckning.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Region Värmland ska fortsätta utreda vilka tågstationer som ska trafikeras. Stoppstrukturen ska fortsätta utredas med fokus på geografisk tillgänglighet för värmlänningarna. Det yrkandet från Värmlandssamverkan beslutade kollektivtrafiknämnden vid sitt sammanträde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

I samband med hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde på onsdagen presenterades bland annat den genomlysning som gjorts av den vuxenpsykiatriska vården inklusive den rättspsykiatriska vården samt en återrapport om det förbättringsarbete som väntar.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid den regionala utvecklingsnämndens sammanträde i dag beslutades bland annat om medfinansiering av Värmlandsbanan i Karlstad.

Att synas eller inte synas, det är frågan

Så kan din kommun jobba med offentlig konst - del 2

Inom den offentliga konsten har det under de senaste åren skett en stark utveckling i såväl Sverige som internationellt. Gestaltning ses inte längre bara som utformning av ett fysiskt konstverk, utan som en process som involverar platser, invånare och sociala relationer. I och med detta har perspektivet, på vad gestaltning i offentliga miljöer kan vara, breddats.

Nyvalda eller omvalda 2018 – Styr eller avgå!

En ny mandatperiod har inletts. Du som är ny- eller omvald under denna mandatperiod vill förverkliga den politik du står för oavsett om du tillhör majoriteten eller oppositionen.

Föreläsning för alla: Problem med spel om pengar

Spel om pengar kan leda till problem och få negativa konsekvenser för både den som spelar och för anhöriga och vänner. Under föreläsningen får du information om hur problemen uppstår och hur man kan ta sig ur ett beroende.

Hjärtsjukdom upptäcktes efter 1,5 år

som inkom med bröstsmärtor till akutmottagningen på sjukhuset i Arvika under 2017 inte rätt vård trots flera

Hjärtsjukdom upptäcktes efter 1,5 år

som inkom med bröstsmärtor till akutmottagningen på sjukhuset i Arvika under 2017 inte rätt vård trots flera

Hjärtsjukdom upptäcktes efter 1,5 år

som inkom med bröstsmärtor till akutmottagningen på sjukhuset i Arvika under 2017 inte rätt vård trots flera ekg-bedömningar. Vill du läsa mer?

Zenicor Medical Systems AB: Bokslutskommuniké 2018-01-01 - 2018-12-31

Zenicor meddelade den 27 september 2018 att bolaget tillsammans med Landstinget i Värmland har utvecklat en modell för att effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning....Dessutom har vi tillsammans med Landstinget i Värmland utvecklat en liknande modell för att effektivisera

Lediga jobb

Lönekonsult

HR-lön och system, HR-avdelningen, Karlstad

Sjuksköterska/socionom/arbetsterapeut

Projektet Nyckeln, östra Värmland

Sjuksköterska

Laromottagningen, länsgemensam psykiatri

Fastighetsförvaltare

Regionfastigheter, Värmland

Kurator

Vårdcentralen Säffle

Distriktssköterska

Vårdcentralen Säffle/Nysäter