Råd om vård och kontaktuppgifter

Hitta mottagningar, läs om sjukdomar och behandlingar samt logga in till e-tjänsterna. 

Skärpta allmänna råd i Värmland

Trängsel och antalet kontakter mellan människor måste minska. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Värmland beslutat om lokala allmänna råd i länet.

Region Värmlands folkhögskolor

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av våra folkhögskolor.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

En hög med remissutgåvor av Värmlandsstrategin och texten Ditt! Värmland

Värmlandsstrategin

Remissförslaget till Värmlandsstrategin 2040 är här och till och med 18 december kan du vara med och tycka till. Vad är viktigt för dig och platsen du kallar hemma?

Händer formar ett hjärta.

Mänskliga rättigheter

Vi arbetar för respekt för allas lika och okränkbara värde. Läs om hur olika delar av organisationen verkar för mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, jämlikhet och barnets rättigheter.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Brådskar att ställa om till arbetsmarknadens behov

Värmland behöver i högre grad attrahera kompetent arbetskraft. Behovet har förstärkts ytterligare i och med coronavirusets framfart. Region Värmland har kartlagt branschernas kompetensbehov och visar på utmaningar men också på lösningar.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde på onsdagen fattades bland annat beslut om medel till två projekt och om två remisser som rör järnvägar i Värmland.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

För att befrämja såväl kollektivtrafikens framkomlighet som fotgängares säkerhet föreslås att Hamngatan mellan Västra Torggatan och Fredsgatan stängs av för biltrafik. Den skärpta skrivningen från Region Värmland i remissyttrandet kring detaljplanen om Resecentrum i Karlstad beslutade Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland efter votering.

Kultur- och bildningsnämndens beslut

Kultur- och bildningsnämnden fattade på tisdagen en rad beslut om olika former av stöd för det värmländska kulturlivet kopplat till effekterna av coronapandemin.

Sista dagen för vaccination mot säsongsinfluensan i Värmland

Värmland är nu inne på den sista leveransen av vaccin mot säsongsinfluensan. Detta efter att över 60 000 vaccinerat sig. Nu stänger vaccinationsmottagningarna i länet.

Unga och bibliotek

Vill du, tillsammans med kollegor från Gotland, Värmland och Östergötland fördjupa dig och öka din kompetens i frågor som rör biblioteksverksamhet för och med unga?

Kunskapsnav Offentlig konst

Inbjudan och program slutseminarium Kunskapsnav offentlig konst, Statens konstråd och Region Värmland. I samtal, workshops och föreläsningar knyter vi ihop arbetet med Kunskapsnav offentlig konst i Värmland.

Barnen bemästrar språket i samspel med oss!

Avdelningen för kulturutveckling bjuder in till gemensam utbildningsdag för bibliotek, barnhälsovård och förskola. Välkommen till en intressant förmiddag då vi fokuserar på barns språkinlärning (0-6 år).

Unga och bibliotek

Vill du, tillsammans med kollegor från Gotland, Värmland och Östergötland fördjupa dig och öka din kompetens i frågor som rör biblioteksverksamhet för och med unga?

Unga och bibliotek

Vill du, tillsammans med kollegor från Gotland, Värmland och Östergötland fördjupa dig och öka din kompetens i frågor som rör biblioteksverksamhet för och med unga?

Vaccin kan godkännas i mellandagarna

Inför årets säsongsinfluensa betonade Region Värmland vikten av vaccinering för personer i riskgrupp alldeles särskilt....Den 1 december meddelade Region Värmland att vaccinationsmottagningarna därmed skulle

Håll Hamngatan öppen

Håll Hamngatan öppen Något överraskande tog en majoritet i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd beslut om att de i yttrandet

Oppositionen vill avsätta 8 miljoner till ny ambulans

– Vi vill utöka ambulansverksamheten med ytterligare ett fordon, säger Mats Sandström (S). Mimmi Törnberg mimmi.tornberg @nwt.se 054-19 96 79...Det är våra stora punkter som vi trycker på i det här förslaget, säger Ulric Andersson (S). Regionråd i opposition Mats Sandström, Ulric Andersson och Åsa Johansson.

Trendtaxis trafiktillstånd återkallat – fortsatt uppdrag åt Värmlandstrafik ändå

– Men det jag har fått till mig att det som stått i den upphandling som Region Värmland gjort innebär att den som upphandlas ska ha ett

Regionen: Smittspårningen av coronaviruset fungerar bra

Heimdal, kvalitetsansvarig för smittspårning inom Region Värmland.

Lediga jobb

Underläkare, ögonsjukvården

Hälso- och sjukvård, Karlstad

Sjuksköterska, akutmottagningen

Hälso- och sjukvård, Arvika

Sjuksköterska, akutmottagningen

Hälso- och sjukvård, Arvika