Coronaviruset och covid-19

Det du gör spelar roll. Din omtanke och dina val gör att spridningen av covid-19 bromsas samtidigt som du hjälper sjukvården. Här finns information om coronaviruset och hur du söker vård.

Ryggsäck med en post-itlapp med texten "Håll avstånd".

Fortfarande gäller rekommendationerna:

  • Håll avstånd.
  • Tvätta händerna.​
  • Stanna hemma om du är sjuk.​
  • Provta dig även vid lindriga symtom som hosta, feber, snuva, ont i halsen och lukt- och smakbortfall.

Om du har lindriga symtom beställs provtagning via webbplatsen 1177.se. Om du är allvarligare sjuk – kontakta sjukvården. Du ska isolera dig under tiden som du väntar på provsvar. Läs mer om hur länge du ska stanna hemma.

Tack för att du tar ansvar. Tillsammans tar vi Värmland genom coronapandemin.

Skydda dig själv och andra genom att följa råden. 

Om du blir sjuk, tveka inte att söka vård

Ring oss

Har du ett planerat vårdbesök?

Du är välkommen på ditt besök. Har du symtom på coronaviruset vill vi att du hör av dig för att rådgöra.

Vi tar hand om dig på ett tryggt och säkert sätt och gör allt för att ingen ska smittas hos oss. Vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och följer hygienrutiner och rekommendationer från Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndigheten.

Få egenvårdsråd på 1177.se

Besök 1177 Vårdguidens webbplats för egenvårdsråd och hänvisning till telefonkontakt om du är sjuk.

Självskatta dina symtom

Gör vårt självskattningstest för att få vägledning om när kontakt med vården ska tas.

Boka videosamtal

Med Region Värmlands app kan du på Vårdcentralen Värmland träffa läkare och kurator och få medicinska konsultationer via videosamtal.

Läs mer om hur du bokar videosamtal på 1177.se

Provtagning och smittspårning 

Har du nyligen haft kontakt med en person som har covid-19? Du kan då ha utsatts för smitta. Det är viktigt att du testar dig om du får symtom.

Läs om provtagning och smittspårning.

Begränsat tillträde och besöksförbud

För är att minska risken för smittspridning har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Det är heller inte tillåtet att besöka eller följa med en närstående.

Läs om begränsat tillträde och besöksförbud.

 

 

Smittskyddsläkaren om coronaläget i Värmland

Under augusti har det skett en klar ökning av antalet fall i Värmland. Det har att göra med semestertider och att många har varit ute och rest. Se filmen där Ingemar Hallén, smittskyddsläkare berättar om läget och uppmanar oss att fortsätta följa rekommendationerna. Det du gör spelar roll!

Din insats är viktig för att minska spridningen av coronaviruset

– Håll i och håll ut. Allt du gör för att skydda dig själv och minska smittspridningen hjälper mig. Tillsammans klarar vi av den här situationen, säger Mia Eriksson, specialistsjuksköterska på Centralsjukhuset i Karlstad.