Begränsat tillträde och besöksförbud

För är att minska risken för spridning av covid-19 har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Det är heller inte tillåtet att besöka eller följa med en närstående till en avdelning eller mottagning.

Begränsat tillträde till sjukhus och vårdcentraler

För att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal mot smittspridning av coronaviruset har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Begränsningen innebär att endast patienter med planerade besök, inneliggande patienter och personal ska vistas i lokalerna.

När du kommer till ditt vårdbesök behöver du visa upp något av följande för att styrka ditt besök: kallelsen som du fick med posten, sms:et med bekräftelse på ditt besök eller kallelsen på 1177.se.

Våra ingångar är begränsade

Till flera av våra lokaler är ingångarna begränsade, följ anvisningar på plats. 

 • Centralsjukhuset i Karlstad: Klarälvsentrén är stängd under perioden 25 juni–22 augusti. Under denna period hänvisas patienter och besökare till huvudentrén som är öppen måndag–fredag klockan 07.00-19.00, lördag–söndag klockan 07.00–15.30.
 • Sjukhuset Torsby:
  Patienter med planerade besök hänvisas till dörrvärden som finns i direkt anslutning till huvudentrén. Undantag för planerade besök till diabetesmottagning, dietistmottagning Beatrice Mårtensson, obesitasmottagning, fotvårdsmottagning och hudmottagning, de hänvisas direkt till ingång B. Dialyspatienter hänvisas till ingång F. På båda ingångarna finns porttelefon som används vid ankomst.
 • Sjukhuset Arvika:
  Hänvisar patienter med planerade besök via skyltar.
 • Vårdcentralerna:
  Har entrévärdar som frågar om du som besöker oss har symptom på covid-19. Läs mer på 1177.se om hur vårdcentralerna påverkas av pandemin.

Är du sjuk, ta kontakt innan

Patienter med planerade besök som har symtom som hosta, ont i halsen, snuva,bortfall av lukt- och eller smaksinne eller feber över 38 grader utan känd orsak ska kontakta den aktuella mottagningen innan besöket.

Inte tillåtet att besöka eller följa med

Det är inte tillåtet att besöka eller följa med en närstående till en avdelning eller mottagning. Undantag kan göras utifrån vad som är nödvändigt utifrån hjälpbehov, funktionsnedsättning eller ändåmålet med besöket, fråga personalen.

De patienter som behöver någon med sig vid besök i vården (till exempel barn, funktionshindrade, svårt besked etc) får ha med sig en närstående eller ledsagare som inte har luftvägssymtom. Detta ska i aktuella fall göras upp med vårdgivaren, som måste kontaktas före besöket. Det är inte dörrvärden som avgör om följeslagare får följa med eller inte.

Förbudet mot följeslagare gäller även akutmottagningarna på sjukhusen i Torsby och Arvika och på Centralsjukhuset i Karlstad. Endast barn får ha en medföljande person med sig vid besök akutmottagning.

Patienthotellet och patienthotellets restaurang är stängd för alla gäster som inte är patienter.

Om du behöver lämna gods till inneliggande patient

Med anledning av besöksförbudet är det inte tillåtet att besöka sjukhus eller vårdavdelningar för att lämna gods till patienter. Överlämning av gods sker med hjälp av dörrvärd i huvudentré, till vilken godset lämnas nedanstående tider:

Centralsjukhuset i Karlstad

 • Vardagar klockan 17-19.
 • Helger klockan 12-15.

Sjukhuset Arvika

 • Vardagar klockan 07-16.
 • Jourtid: Till akutmottagningen efter överenskommelse med berörd avdelning.

Sjukhuset Torsby

 • Vardagar klockan 07-17.
 • Jourtid: Till akutmottagningen.

Hjälp oss så vi kan hjälpa dig

När du kommer till oss får du frågor om du har luftvägssymtom. Det är viktigt att du tar ansvar och säger som det är. Vi måste hjälpas åt att skydda varandra.

På 1177.se kan du läsa mer om vad som gäller för din mottagning.