Begränsat tillträde och besöksförbud

Vi har begränsat tillträde till våra lokaler för att ingen ska smittas av coronaviruset i våra verksamheter.

Begränsat tillträde till sjukhus och vårdcentraler

För är att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal mot smittsprdning av det nya coronaviruset har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Begränsningen innebär att endast patienter med planerade besök, inneliggande patienter och personal ska vistas i lokalerna. 

  • Sjukhuset Torsby: Alla patienter med planerade besök hänvisas till tältet utanför akutmottagningen.
  • Centralsjukhuset i Karlstad: Alla patienter med planerade besök hänvisas till huvudentrén. Där finns vakter och vårdpersonal som guidar patienterna vidare.
  • Sjukhuset Arvika: Hänvisar patienter med planerade besök via skyltar. 
  • Vårdcentralerna tar de emot patienter i två olika spår; ett spår för de patienter som har luftvägssymtom och ett för övriga patienter.

Patienter med planerade besök som har luftvägssymtom som hosta, ont i halsen, snuva eller feber över 38 grader utan känd orsak ska kontakta den aktuella mottagningen innan besöket.

De patienter som behöver någon med sig vid besök i vården (till exempel barn, funktionshinder, svårt besked etc) får ha med sig en närstående eller ledsagare som inte har luftvägssymtom. Patienten måste meddela före besöket om hen behöver ha med sig anhörig för att denne ska bli insläppt.

Så tar vi emot dig med luftvägssymtom

Vi tar emot dig som behöver besöka oss i vården på ett säkert sätt, även du som har luftvägssymtom. 

I den här videon får du följa med till en luftvägsmottagning på Centralsjukhuset i Karlstad. Här behandlar vi olika slags patienter som har luftvägssymtom – det kan vara ortopedpatienter, de som ska till kvinnosjukvården, hudmottagningen och så vidare. Dessa patienter isoleras från att träffa andra, och från att vistas på andra delar av sjukhuset – allt för att vården ska vara säker.

Besöksförbud på samtliga vårdavdelningar

Det innebär också att det inte är möjligt att besöka en vän eller anhörig som är inlagd på en vårdavdelning. Undantag kan göras för närstående till patienter som vårdas i livets slutskede om besökaren inte har luftvägssymtom.

Hjälp oss så vi kan hjälpa dig

När du kommer till oss får du frågor om du har luftvägssymtom. Det är viktigt att du tar ansvar och säger som det är. Vi måste hjälpas åt att skydda varandra.

På 1177.se kan du läsa mer om vad som gäller för din mottagning.

Varför besöksförbud och när ska jag stanna hemma?

 Se våra filmklipp med chefläkare Charlotta Nelsson.