Antikroppstester för hälso- och sjukvårdspersonal

Under juni till och med september kommer samtlig patientnära personal inom region och kommun att erbjudas antikroppstestning. Provtagningen kommer att ske i etapper där verksamheterna och enheterna fördelats ut vecka för vecka.

Samtliga verksamheter kommer att få erbjudande om testning fram till och med vecka 40. I höst kommer sedan ett "uppsamlingsheat" för de medarbetare som av olika skäl inte haft möjlighet att testa sig under sommaren.

Varje verksamhet och enhet kommer att få detaljerad information veckan före provtagningsveckan.

Hur provtagningen går till och vad man ska tänka på finns i instruktionerna som skickas till respektive chef, som sedan ansvarar för att vidarebefordra till sina medarbetare.

Medarbetare som organisatoriskt hör till en verksamhet och enhet men tjänstgör på annan enhet provtar sig tillsammans med den arbetsplats där man arbetar.

Har du frågor kring testningen vänd dig i första hand till din chef.

Schemat nedan visar planerade veckor för antikroppstester för respektive verksamhet och enhet.

Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras.

För att se fler veckor finns det en funktion för scroll i sidled i underkant på schemat. Du kan också klicka på tabellen så att markören hamnar någonstans i den och sedan använda piltangenterna för att flytta runt i tabellen och få upp alla delar.

V.30 Akutmott CSK An-Op-IVA, uppvak CSK FTV Filipstad Medicinkliniken avd  58 CSK Medicinkliniken avd 56 CSK Medicinkliniken avd 57 CSK Medicinkliniken avd 8 CSK Medicinkliniken avd 9 CSK Neurologi- och rehabkliniken CSK Servicepersonal CSK Vårdcentralen Filipstad Vårdcentralen Gripen Hematologi-mottagning CSK V.30                                                        
V.31 Allmänläkarmott Munkfors Ambulansen Årjäng Barnhjälpmedels-centralen BUM CSK Diabetescentrum FTV Kristinehamn FTV Skoghall FTV Torsby LMV Avd klinisk kemi CSK LMV Centrala primärvård LMV Klinisk mikrobiologi Läkare Hjärt-/akutmedicinkliniken CSK Läkare Medicinkliniken CSK Medicinsk Teknik Värmland Njurmed CSK NÄVA 95 Säffle Patienthotellet Servicepersonal Säffle Sjukvårdsrådgivningen 1177 Värmland Smittskyddsenheten Vårdcentralen Hagfors Ekshärad Vårdcentralen Herrhagen Vårdcentralen Kil Vårdcentralen Kristinehamn Nybble Vårdcentralen Skåre Vårdcentralen Sunne Vårdcentralen Västerstrand Vårdcentralen Årjäng Ögonkliniken CSK ÖNH och hörselvård, CSK Ambulansen Säffle V.31                    
V.32 Allmänläkarmott Storfors Ambulansen Sunne Ambulansen Kristinehamn Vårdadministrativa enheten CSK BMM och BVC södra Karlstad BUM Öppenvårds-mottagningar BVC & BMM norra Värmland BVC & BMM  norra Karlstad FTV Forshaga FTV Grums FTV Hagfors FTV Karlstad Kronoparken FTV Karlstad Våxnäs FTV Kil FTV Klara lab FTV Sunne/Munkfors FTV Säffle Hermes FTV Årjäng Fysioterapi-mottagningar norra Värmland Fysioterapimottagningar södra Värmland Fysioterapimottagningar östra Värmland Första Linjen norra Värmland Primärvårds-rehablitering norra Värmland LMV GeBlod Karlstad Hudkliniken LMV östra Värmland Medicinkliniken Lung-, mag/tarm- samt reumamottagning CSK Primärvårdsrehablitering östra Värmland Psykiatrisk mott Hagfors Psykiatrisk mott Säffle Grums Psykiatrisk mott Torsby Radiologi Kristinehamn Vårdcentralen Likenäs  Vårdcentralen Forshaga Vårdcentralen Grums Vårdcentralen Molkom Vårdcentralen Skoghall Vårdcentralen Säffle Nysäter Värmlands KBT och rehab AB (Thomas Abrahamsson) Radiologi Säffle Regionhälsan V.32
V.33 Vårdadministrativa enheten CSK  Capio Kristinehamn Capio Vålberg Första linjen unga Karlstad inkl Druvan Hammarö fysioterapi AB Logopedenheten Psykiatrisk mott Kristinehamn Rättspsykiatri VC Åttkanten Barn- och familjestöds-enheten Karlstad Vårdcentralen Kronoparken Vårdcentralen Rud Vårdcentralen Eda V.33                                                        
V.34 Svea Vårdcentral FTV Karlstad Haga Ambulansen Karlstad Hjälpmedelsservice Karlstad Neuropsykiatrisk mott (psyk) CSK KTC BUP V.34                                                                    
V.35 Asyl- och flyktinghälsa Psykologenheten Käkkirurgi/ortodonti medicinsk tandvård CSK Vuxenhabilitering  V.35                                                                          
V.36 Enheten för stressrelaterad ohälsa Psykiatrisk slutenvård CSK Psykiatrisk öppenvård Karlstad V.36                                                                            
V.37 Arvika rehab AB BUH CTS, NP-mott, CFÄ, LARO CSK Endodontikliniken och parodontiklinikerna Karlstad FTV Dental service/mobil klinik FTV Enhet för SKaPa FTV Hälsodontologiska enheten FTV Karlstad Norrstrand FTV Karlstad Tingvalla FTV Tandvård för särskilda grupper Fysioterapi-mottagningar västra Värmland Intern bemanningsservice ÖV Sjukgymnastik-mottagningen Greven Töcksforspraktiken Unicare Arvika Vårdcentralen Verkstaden Ambulansen Hagfors Ambulansen Filipstad V.37                                              
V.38 BMM BVC västra Värmland BVC östra Värmland Första Linjen västra Värmland Första Linjen östra Värmland Jourcentralen Kristinehamn Klinisk patologi Oral protetikklinik Karlstad Pedodontikliniken Karlstad Rehabgrupp  CSK Tandvård Arvika Ögon Syncentral Haga BMM Östra Värmland V.38                                                          
V.39 Klassifikations-enheten Läkemedels-enheten Patientsäkerhets-enheten Servicepersonal Kristinehamn Utveckling och användarstöd patjournal Regionens Hus V.39                                                                      
V.40