Om regional särskild sjukvårdsledning

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är organisationens ledning vid kris.

RSSL ansvarar för den samordnande ledningen för regionen vid en särskild händelse eller hot om särskild händelse. Sjukvårdsledare beslutar om det finns behov av regional sjukvårdsledning och av att samla en stab i ledningsrummet.

Deltagare i RSSL

 • Sjukvårdsledare/chef (regiondirektör, hälso-och sjukvårdsdirektör eller av denna utsedd): Lena Gjevert
 • Regiondirektör: Peter Bäckstrand
 • Medicinskt ansvarig: Smittskyddsläkare
 • Områdeschefer för sluten- respektive öppenvård: Madelene Johanzon respektive Petra Svedberg 
 • Krisstödssamordning (områdeschef öppenvård): Madelene Johanzon
 • Stabschef (oftast säkerhets- och beredskapschef): Carina Björk
 • Säkerhets- och beredskapschef: Eva Bergquist
 • Chefläkare: Charlotta Nelsson
 • Medicinskt ledningsstöd: Göran Karlström
 • Kommunikationsdirektör: Hedvig Bergenheim
 • IT: Mikael Borén
 • Fastigheter: Annette Andersson 
 • Service: Annika Lindgren
 • HR-chef hälso- och sjukvård: Wolmer Edqvist
 • Dokumentationsansvarig: Erica Karlsson