Provtagning av vård- och omsorgspersonal

Information om PCR-provtagning för vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19.

Aktuellt
Använd egenprovtagning i sommar

Under sommaren 2021 sker personalprovtagning genom egenprovtagning. Egenprovtagning för personal finns i Arvika, Karlstad och Torsby. De som inte kan ta sig dit använder egenprovtagning för allmänheten. Den som inte har giltig e-legitimation och därför inte kan använda egenprovtagning kontaktar sin vårdcentral.

Mer information om provtagning och beställning av provtagning finns på webbplatsen 1177.se.

Rutin för personalprovtagning

  1. Medarbetare som insjuknar i covid-19-liknande symtom kontaktar sin närmaste chef. Närmaste chef värderar utifrån rutinen Provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal inklusive principer för återgång till arbete om provtagning är aktuell. Om medarbetaren önskar provtas via egenprovtagning för personal lämnas en kod till medarbetaren. Om medarbetaren använder egenprovtagning för allmänheten behövs ingen kod.

  2. Medarbetaren loggar in i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se med sin e-legitimation. Under "Egen provhantering" väljs "Beställ provtagning och se svar" och sedan "Ny beställning".

    Medarbetare som ska använda egenprovtagning för personal väljer sedan alternativet "Provtagning covid-19 vård- och omsorgspersonal – sjuk eller uppmanats att provta dig (kod krävs)".

    Medarbetare som ska använda allmänhetens egenprovtagning väljer i stället alternativet ”Egenprovtagning covid-19 för dig som är sjuk”.

    Mer information om provtagning och beställning av provtagning finns på 1177.se.

  3. Provsvaret läser medarbetaren själv av via e-tjänsterna på 1177.se. Om provet är positivt så kommer medarbetaren att bli kontaktad av den centrala smittspårningsenheten via ett webbformulär som ska fyllas i och skickas in.

Viktigt: Den som har symtom misstänkta för covid-19 ska hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått ett negativt provsvar.

Rådgivningen på telefon 1177 kan inte hjälpa till med frågor om personalprovtagning eller boka tid för provtagning. Den som behöver hjälp vänder sig till personalprovtagningregion@regionvarmland.se.

Förutsättningar

Mer information

Om du har frågor som du inte hittar svar på här eller på webbplatsen 1177.se  mejla till personalprovtagningregion@regionvarmland.se

Egenprovtagning och provtagning på mottagning 

Vid egenprovtagning kommer medarbeten i bil till provtagningsstationen. Medarbetaren tar själv provet på plats i bilen. Provet tas från näsa och svalg samt saliv. Personen får inte äta eller dricka en timme innan provtagningen.

Den som inte har möjlighet att komma till egenprovtagningen i bil rekommenderas att i första hand använda allmänhetens egenprovtagning, där möjlighet finns att boka uthämtning på apotek via ombud alternativt hemleverans.

Provtagningsstationer för personal

Arvika

Tidsbokad egenprovtagning måndag–söndag.
Måndag–fredag 12:30–14:30, lördag–söndag 11–12.
Plats: Långvaksvägen 1, Wikmans Buss (blå byggnad)

Karlstad

Tidsbokad egenprovtagning måndag-söndag.
Plats: Fällevägen 2, Örsholmens idrottsplats, Karlstad

Torsby

Från och med 1 mars: Tidsbokad egenprovtagning.
Måndag–fredag 8–9:30, lördag–söndag 8–9
Plats: Lasarettsvägen 7, Torsby 

Väntetid för provsvar

Alla provbeställningar hanteras direkt men patientprover prioriteras om kapacitetsbrist för analys uppstår. Provsvar kan avläsas direkt av medarbetaren via e-tjänsterna på 1177.se när provet är analyserat. Om provet är positivt så kommer medarbetaren att bli kontaktad av någon från den centrala smittspårningsenheten via ett webbformulär som ska fyllas i och skickas in.

Observera att den som har symtom misstänkta för covid-19 måste hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått ett negativt provsvar.

Syfte med provtagning

Det är viktigt att provta tidigt i sjukdomsförloppet, även om man inte kan återgå direkt i arbete vid negativt prov, för att påvisa eller utesluta covid-19-infektion. Prov bör tas så tidigt som möjligt efter första symtom men kan tas upp till 7 dagar från insjuknande.  

Observera att personalprovtagning är aktuell för medarbetare som har lindriga symtom. Är man mer sjuk med exempelvis allmänpåverkan eller långdraget förlopp bör man ta kontakt med vården via ordinarie vägar. 

Mer information

Om du behöver hjälp med din bokning eller har frågor  mejla till personalprovtagningregion@regionvarmland.se så hjälper vi gärna till. Funktionsbrevlådan är bemannad samtliga dagar.

Om man använder Internet Explorer så kan bokningen krångla genom att hänga sig eller visa alla tider som fullbokade trots att det finns lediga tider. Använd istället 1177-appen eller någon annan webbläsare som Google Chrome eller Microsoft Edge.