Provtagning av vård- och omsorgspersonal

Information om PCR-provtagning för vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19.

Ny rutin för personalprovtagning

Från tisdagen den 20 oktober gäller en ny rutin för personalprovtagning. Medarbetare som är sjuk får en kod av sin chef och bokar själv sin provtagning via webbplatsen 1177.se.

De nya rutinerna innebär minskad provtagningsadministration och gör det också enklare för chefen som inte längre behöver fylla i en blankett för den medarbetare som ska provtas.

Rutin för personalprovtagning

  1. Medarbetare som insjuknar i covid-19-liknande symtom kontaktar sin närmaste chef. Närmaste chef värderar utifrån rutinen provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal inklusive principer för återgång till arbete om provtagning är aktuell och lämnar i så fall en kod till medarbetaren.
  2. Observera att vid kortvariga symtom som försvunnit inom 24 timmar ska inte provtagning genomföras. Medarbetaren kan återgå i arbete när hen varit symtomfri i 48 timmar. Om förnyade eller återkommande symtom under denna tid ska provtagning genomföras.

  3. Medarbetaren loggar in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se med sin e-legitimation och väljer "Beställ provtagning covid-19" under rubriken "Regionen rekommenderar". Klicka på "Ny provtagning" och välj "Provtagning covid-19 för vård- och omsorgspersonal med symtom (kod krävs)". Instruktion om att beställa prov och boka tid för personalprovtagning av covid-19 (pdf).

  4. Provsvaret läser medarbetaren själv av via e-tjänsterna på 1177.se. Om provet är positivt så kommer medarbetaren att bli kontaktad av den centrala smittspårningsenheten via ett webbformulär som ska fyllas i och skickas in.

Observera att personal inom vård och omsorg inte ska använda egenprovtagning för allmänheten.

Viktigt: Den som har symtom misstänkta för covid-19 ska hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått ett negativt provsvar.

Rådgivningen på telefon 1177 kan inte hjälpa till med frågor om personalprovtagning eller boka tid för provtagning. Den som behöver hjälp vänder sig till personalprovtagningregion@regionvarmland.se.

Förutsättningar

Frågor

Vanliga frågor och svar om provtagning av personal

Ytterligare frågor hänvisas till funktionsbrevlådan personalprovtagningregion@regionvarmland.se.

Provtagningsställen för personal

Provtagningsställen finns för Karlstadsområdet på Örsholmens idrottsplats, på akutmottagningen på sjukhuset Arvika (alla dagar i veckan) och helger på luftvägsmottagningen vid sjukhuset i Torsby. Vardagar finns provtagning även på vårdcentralerna Eda, Filipstad, Hagfors, Kristinehamn, Munkfors, Likenäs, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng.

Provtagningsställe och metod för personalprovtagning i Karlstad

För medarbetare inom region och kommun i Karlstadsområdet finns tidsbokad egenprovtagning vid Fällevägen 2, Örsholmens idrottsplats, veckans alla dagar. 

Testet sker genom prov från näsa och svalg samt saliv och medarbetaren gör provtagningen själv på plats. Personen får inte äta eller dricka en timme innan provtagningen.

I övrigt ska medarbetaren följa samma rutin för bokning av personalprovtagning som tidigare.

För att använda egenprovtagningen för personal krävs att medarbetaren kommer till provtagningsstationen i bil. Den som inte har möjlighet att komma till provtagningen med bil måste innan bokning kontakta oss via mejl personalprovtagningregion@regionvarmland.se för att få möjlighet att exempelvis ordna hämtning via ett ombud.

Om du behöver hjälp med din bokning eller har frågor - mejla till personalprovtagningregion@regionvarmland.se så hjälper vi gärna till. Funktionsbrevlådan är bemannad samtliga dagar.

Om man använder Internet Explorer så kan bokningen krångla genom att hänga sig eller visa alla tider som fullbokade trots att det finns lediga tider. Använd istället 1177-appen eller någon annan webbläsare som Google Chrome eller Microsoft Edge.

Väntetid för provsvar

Alla provbeställningar hanteras direkt men patientprover prioriteras före om kapacitetsbrist för analys skulle uppstå. Provsvar kan avläsas direkt av medarbetaren via e-tjänsterna på 1177.se när provet är analyserat. Om provet är positivt så kommer medarbetaren att bli kontaktad av någon från den centrala smittspårningsenheten via ett webbformulär som ska fyllas i och skickas in.

Observera att den som har symtom misstänkta för covid-19 måste hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått ett negativt provsvar.

Syfte med provtagning

Det är viktigt att provta tidigt i sjukdomsförloppet, även om man inte kan återgå direkt i arbete vid negativt prov, för att påvisa eller utesluta covid-19-infektion. Prov bör helst tas efter dag 1–4 från symtomdebut men kan tas upp till 7 dagar från insjuknande. Det ska ha gått minst 24 timmar från symtomdebut innan provet tas.

Observera att vid kortvariga symtom som försvunnit inom 24 timmar ska inte provtagning genomföras. Medarbetaren kan återgå i arbete när hen varit symtomfri i 48 timmar. Om förnyade eller återkommande symtom under denna tid ska provtagning genomföras.

Observera att personalprovtagning är aktuell för medarbetare som har lindriga symtom. Är man mer sjuk med exempelvis allmänpåverkan eller långdraget förlopp bör man ta kontakt med vården via ordinarie vägar.