Rekommendationer vid sjukdom/luftvägssymtom hos medarbetare och närstående

Här finns blandade frågor och svar om hur vi ska tänka kring sjukdom hos medarbetarna och närstående.