Sjukskrivning och intyg

Under rådande coronapandemi har regeringen och andra myndigheter fattat beslut som påverkar sjukförsäkring, intygsutfärdande och andra närliggande områden. Syftet är att minska smittspridning och underlätta för hälso- och sjukvården och arbetsgivare.

Försäkringskassan återinför från och med 1 november 2020 krav på läkarintyg från och med dag 15 i sjukskrivningsperioden och från dag 8 vid Vård av barn (VAB). Övriga av regeringen beslutade åtgärder med anledning av covid- 19 är förlängda till och med 31 december 2020. För information om övergångsbestämmelser hänvisas till Försäkringskassans webbplats.

Region Värmland har behov av att ställa om hälso- och sjukvården och har därför förtydligat vilka intyg som ska utfärdas och vilka intyg där utfärdande får avstås under coronapandemin.
Förteckning över vilka intyg som ska skrivas (pdf).

Socialstyrelsens vägledning till läkare som utfärdar dödsorsaksintyg (observera att länken bara fungerar i Region Värmlands nätverk).

Förändringarna i regelverket rör i första hand sjukförsäkringen så som:

  • Slopat karensavdrag
  • Slopat krav på läkarintyg fram till och med dag 15 i sjukskrivningsperioden. Detta gäller för nya sjukfall från 1 november.
  • Försäkringskassan återinför krav på VAB-intyg från och med dag 8. Detta gäller från 1 november.
  • Staten övertar sjuklönekostnader.
  • Tillfälliga ersättningar för riskgrupper (listan på riskgrupper uppdaterad 4 november 2020).

Förändringar i ersättning till riskgrupper

Regeringen har beslutat om förändringar i den tillfälliga ersättningen för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Förändringarna innebär att fler personer ingår i riskgrupperna och kan behöva ett läkarintyg, samt att personer som tidigare fått avslag i sin ansökan till Försäkringskassan kan behöva ett nytt läkarintyg som styrker riskgruppstillhörighet.

För detaljer om riskgrupperna och rätt till ersättning hänvisas till Försäkringskassans webbplats

Läs mer på respektive myndighets webbplats

För aktuell och detaljerad information hänvisas till Försäkringskassans webbplats (fungerar bäst med Google Chrome) och Arbetsförmedlingens webbplats.

Regler för patienter som är i behov av sjukskrivning och har sin anställning i Norge (nav.no).

Socialstyrelsen har uppdaterat det försäkringsmedicinska beslutsstödet för patienter med covid-19 som intensivvårdats med respiratorbehandling.

Vanliga frågor och svar