Psykiatri

De psykiatriska verksamheterna, psykiatrisk slutenvård och rättspsykiatri, omfattas också av de besöksförbud som gäller övriga hälso och sjukvården.

I övrigt görs detta:

Psykiatriska öppenvården i Värmland

Psykiatrisk öppenvården styr om resurser där de behövs bäst och för att minska smittspridningen. I ökad grad sker patientkontakt med telefonsamtal eller videomöten, men patienter tas även emot på mottagningarna. Om en person med luftvägssymtom har mycket stort behov att träffa personal så får den det. Personalen inom psykiatrisk öppenvården har också tillgång till utrustning som skyddar mot smitta.

Ökade resurser läggs på at vara tillgängliga på telefon för att ge stöd vid ökad oro hos patienter. Gruppbehandlingar erbjudes inte i lika stor utsträckning som tidigare, med tanke på smittrisken.

Psykiatrisk öppenvården gör allt för att patienter ska få recept och viktiga intyg efter sitt behov.

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomspsykiatrin styr om resurser där de behövs bäst och för att minska smittspridningen. I ökad grad sker patientkontakt med telefonsamtal eller videomöten, men patienter tas även emot på mottagningarna. Om en person med luftvägssymtom har mycket stort behov att träffa personal så får den det. Personalen inom BUP har också tillgång till utrustning som skyddar mot smitta.