Vårdcentraler

Två spår för patienter med och utan luftvägssymtom på vårdcentralerna. Vissa vårdcentraler har samlokaliserat när resurser omfördelas, framförallt i början av pandemin.

Två spår för patienter på vårdcentraler med luftvägsmottagningar

För att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och skydda patienter och vårdpersonal tas den som söker vård på vårdcentral emot i två olika spår; ett spår för de patienter som har luftvägssymtom och ett för patienter utan luftvägssymtom.

Vårdcentralerna har separata ingångar för patienter med luftvägssymtom. Var man ska gå på respektive vårdcentral får man information om efter kontakt med vårdcentralens rådgivningssjuksköterska i telefon. Vid Jourcentralen på vårdcentralen Gripen finns fortfarande en särskild luftvägsmottagning.

Vårdcentralerna har utökat sin tillgänglighet på telefon

Den som behöver telefonrådgivning och tidsbokning kan nu ringa regiondrivna vårdcentraler ända fram till klockan 16 på vardagar.

Resurser fördelas om 

För att möta förstärkningar av verksamheter krävs att resurser tillfälligt fördelas om:

  • Vårdcentralen Rud har haft delar av verksamheten (inklusive laboratoriet) på Vårdcentralen Kronoparken, de flyttade tillbaka 1 september.
  • Vårdcentralen Herrhagen har haft sin verksamhet på Vårdcentralen Västerstrand, de flyttade tillbaka 7 september.
  • Vårdcentralen Ekshärad har flyttat sin verksamhet till Vårdcentralen Hagfors.
  • Distriktssköterskemottagningen i Deje har flyttat till vårdcentralen Forshaga. Alla patienter som har en bokad tid kommer att få en ny tid för besök på Vårdcentralen Forshaga eller bokas om till väntelistan.
  • Vårdcentralen Nybble har flyttat till Vårdcentralen Kristinehamn på grund av att vårdcentralen endast har en ingång och inte kan garantera säkerheten med anledning av Covid-19.

De här förändringarna är tillfälliga. Det går inte i dagsläget att säga hur lång tid det dröjer innan coronautbrottet har minskat så mycket att vi kan återgå till normal ordning.

Som patient ringer man sin ordinarie vårdcentral, även under den tillfälliga förändringen.