Tankesmedjan

Tankesmedjan är en kreativ dag med givande möten som skapar möjligheter att diskutera forskningsidéer och andra frågor som rör forskning. Tankesmedjan arrangeras två gånger om året.

Tankesmedja kring klinisk forskning i samverkan torsdag 15 oktober

Tid
Torsdag den 15 oktober 2020 kl 09.00 – 16.00

Plats
Via länk eller Morbrors ådra, Operationshuset Centralsjukhuset Karlstad för anställda inom RV. Övriga kan delta fysiskt på Karlstads Universitet (lokal meddelas senare)

Målgrupp
Alla forskningsintresserade och alla med ledningsansvar

Sista anmälningsdag 12 oktober 2020, ange om du vill delta via länk eller på plats. Först till kvarn för fysiskt deltagande, obegränsat antal via webblänk.

Anmälan till
Pia Hird Lundberg, tfn 010-831 70 75 pia.h.lundberg@regionvarmland.se

Inbjudan i pdf-format

Program

09.00 – 09.15 Välkomna!
Forskningssamverkan mellan Karlstads universitet och Region Värmland
Forskningsledare Maria Klässbo och Maude Stefansson, controller, RV

09.15 – 10.15
Presentation av forskningsprojekt som fått medel från RV-Kau forskningssamverkan för 2020

10.15 – 10.45 BENSTRÄCKARE OCH FIKA

10.45 – 11.15
Patientinvolvering
Forskningsledare Brynjar Fure, RV

11.15 – 11.20 BENSTRÄCKARE

11.20 – 12.00
Covid-19: Att forska under pågående pandemi
Staffan Tevell, överläkare vid Infektionskliniken, RV

12.00 – 12.45 LUNCH

12.45 – 13.20
Ansökningsförfarande och regelverk för ansökningar Regionala forskningsrådet, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Forskningsledare Fredrik Carlstedt, RV

13.20 – 14.20
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningssekreterare Dag Hervieu, Forte

14.20 – 14.30 BENSTRÄCKARE

14.30 – 15.30
"Bikupor" kring angelägna forskningsområden och Forte eftersnack, inklusive eftermiddagsfika

15.30 – 16.00
Avslutning
Maria Larsson, professor i omvårdnad och Maria Tillfors, professor i klinisk psykologi, Kau

Välkomna hälsar Centrum för klinisk forskning och utbildning och Karlstads universitet