Forum Värmland 2020

Forum Värmland är en årlig forskningskonferens som anordnas i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet och fungerar som mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Nästa Forum Värmland går av stapeln fredagen den 14 februari 2020.

Forum Värmland 2019

Forum Värmland 2019 handlade om stöd för hälsosamma levnadsvanor, att leva med långvarig sjukdom och vara närstående, användandet av modern teknologi, förbättring utifrån kvalitetsregister med exemplet diabetes hos barn och vuxna. Nya avhandlingar presenterades. 

Ta del av programmet i sin helhet. 

Sammanfattningar föreläsningar.