Biobank

Den 1 januari 2003 trädde biobankslagen i kraft i Sverige. Biobankslagen reglerar hur prov får sparas och användas.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, förvaring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Via länkarna i vänstermenyn hittar du mer information riktad till dig som ska forska. Information om biobank för vårdgivare finns här. Information om biobank riktad till invånare finns på 1177.se.