Forskningsprojekt covid-19

Här finns information om pågående forskningsprojekt om covid-19.

Utbredning av covid-19 i Värmland – en serologisk studie

Covid-19, den sjukdom som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2, har under kort tid spritt sig över världen. Eftersom smittspridningen inte är jämn över landet är det svårt att överföra kunskap från en region till en annan. Region Värmland har fram till juni 2020 drabbats mycket lindrigt i relation till övriga delar av Sverige, och därför är det viktigt att samla kunskap om situationen även i Värmland Hittills har huvudsakligen aktiv infektion diagnostiserats med hjälp av PCR-metod. Serologi, analys av förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2 talande för genomgången infektion, är nu tillgängligt i större skala. Även om kopplingen mellan förekomst av antikroppar och långtidsimmunitet ännu är oklar, kan serologi bidra med kunskap om hur många som smittas under pandemins första fas. Kunskap om hur omfattande smittspridningen har varit kan ha betydelse för strategier kring hur samhället på sikt kan närma sig ett mer normalt tillstånd på ett säkert sätt.

Studien drivs av forskare i Region Värmland, och innebär insamling av kompletterande information i anslutning till storskaliga serologiska provtagning som nu initierats. Deltagande är frivilligt, och innebär ifyllande av ett frågeformulär i anslutning till blodprovstagning för analys av antikroppar mot SARS-CoV-2.

Kontakta oss på infektion.forskning@regionvarmland.se för mer information om studien.

Dokument

Information till forskningsperson (pdf)