Jobba med oss på klinisk kemi och transfusionsmedicin

Klinisk kemi och transfusionsmedicin bedriver verksamhet dygnet runt inom två olika medicinska specialiteter. Vi är ungefär 240 medarbetare i verksamhetsområdet och finns på sjukhuslaboratorier, blodcentraler och vårdcentraler.

Medarbetarna är biomedicinska analytiker, biomedicinska assistenter, undersköterskor, vårdadministratörer, sjukhuskemister, systemvetare och läkare.

Klinisk kemi arbetar med provtagning, provhantering och analyser på patienter som besöker vårdcentraler och sjukhus. Vi tar även emot patienter för olika funktionsundersökningar samt bedriver mottagningsverksamhet för antikoagulationspatienter.

Transfusionsmedicins uppdrag är att tillgodose sjukvårdens behov av blod och blodprodukter.