Schema för PTP-träffar

Föreläsningar och seminarier äger rum flera gånger per termin. Vi ses oftast på måndagseftermiddagar mellan klockan 13 och 15. Som anställd PTP-psykolog inom regionen har du rätt att delta i utbildningsprogrammet.

Generell information om PTP-träffar våren 2021

Datum: Se respektive aktivitet 
Lokal: Se respektive aktivitet
Målgrupp: PTP-psykologer 
Övrig information: Mejla eventuella förhinder till vikarierande studierektor för PTP-programmet oskar.e.eriksson@regionvarmland.se.

Seminarium om auskultation och introduktion med psykologkandidater + PTP-forum

Måndag 15 februari kl. 13.00-16.00

Lokal: Samlingssalen CSK respektive Cerebrum Utbildningscentrum CSK

Seminarium om auskultation och de som har psykologkandidat på sin arbetsplats under våren deltar som samtalsledare i smågrupper med psykologkandidater.

PTP som har psykologkandidat i sin verksamhet under våren:

Kl. 13-14 Seminarium om auskultation. Cerebrum, Utbildnings-centrum.
Kl. 14-15 Introduktion med psykologkandidater. Grupprum, Utbildningscentrum.

PTP som inte har psykologkandidat i sin verksamhet under våren:
Kl. 14-15 Seminarium om auskultation. Samlingssalen, CSK.

För samtliga PTP:
Kl. 15-16 PTP-forum. Cerebrum + grupprum, Utbildningscentrum.

Oskar Eriksson, psykolog, vik. studierektor för PTP-programmet
Johanna Rickardsson, psykolog, vik. studierektor för psykologkandidaterna

Introduktion till PTP-programmet för nya PTP

Genomgång av PTP-handboken och PTP inom Region Värmland.
Måndag 15 mars kl. 13.00-15.00
Lokal: Utbildningscentrum, exakt lokal meddelas berörda PTP
Oskar Eriksson, psykolog, vik. studierektor för PTP-programmet

Inblick i öppenvårdspsykiatrin

Måndag 22 mars kl. 13.00-14.30
För psykologkandidater.
Lokal: Distans via Teams
PTP-psykologer Nathalie Madsen, Amanda Hjelm och Elin Wejrum

Försäkringsmedicin och rehabiliteringskoordinatorns roll

Måndag 29 mars kl. 13.00-15.00
Lokal: Cerebrum, Utbildningscentrum (beroende på pandemiläge, annars distans via Teams)
Åsa Hellman Karlsson, rehabiliteringskoordinator

HBTQIA+ och bemötande i vården

Måndag 12 april kl. 13.00-14.45
Tillsammans med psykologkandidater.
Lokal: Distans via Teams
Maja Hyvönen, PTP-psykolog

Dialektisk beteende-terapi (DBT)

Måndag 19 april kl. 13.00-15.00
Tillsammans med psykologkandidater.
Lokal: Distans via Teams
Johanna Stumle, PTP-psykolog och Victoria Thurfors, kurator

Rättspsykiatrin

Måndag 26 april kl. 13.00-15.00
Tillsammans med psykologkandidater.
Lokal: Distans via Teams
Rebecca Jarlhammar, PTP-psykolog

Workshop i testmetodik

Måndag 3 maj kl. 13.00-15.30
Tillsammans med psykologkandidater.
Lokal: Distans via Teams
PTP-psykologer Magnus Frisk, Ronja Svensson och Cornelia Ferneman Gröhn

Psykofarmakologi

Måndag 10 maj kl. 13.00-15.00
Lokal: Cerebrum, Utbildningscentrum
Edvard Smith, psykiatriker 

Välkommen!

önskar

Vik. studierektor för PTP-programmet Oskar Eriksson
Vik. studierektor för psykologkandidaterna Johanna Rickardsson