Ansökan

Var vill du göra din AT? Hälso- och sjukvården i Värmland erbjuder flera alternativ. Vi har tre akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.

Samtliga AT-block i Värmland omfattar 21 månader.

AT i Arvika

Det finns sex blockplaceringar inom sjukvården i Arvika. Start i mars och juni 2020. 
Sök AT-tjänst i Arvika senast 4 mars 2020

Kontaktperson: Anette Sätherberg
anette.satherberg@regionvarmland.se
Tel: 010-834 72 46

Arvika kommun

AT i Karlstad

Det finns tolv blockplaceringar inom sjukvården vid Centralsjukhuset i Karlstad. Start i mars och juni 2020.
Sök AT-tjänst i Karlstad senast 4 mars 2020 

Kontaktperson: Mats Modin
mats.modin@regionvarmland.se
Tel: 010-831 91 85

Karlstad kommun

AT i Torsby

Det finns sex blockplaceringar inom sjukvården i Torsby. Start i mars och juni 2020
Sök AT-tjänst i Torsby senast 4 mars 2020

Kontaktperson: Anette Sätherberg
anette.satherberg@regionvarmland.se
Tel: 010-834 72 46.

Torsby kommun 

Forskar-AT i Karlstad

Det finns totalt två AT-block på 27 månader. Start i mars och juni 2020
Sök Forskar-AT i Karlstad senast 4 mars 2020

För dig som är utvecklings- och forskningsinriktad och vill fördjupa och förverkliga ett intresse för forskning välkomnar vi dig att söka AT-tjänst med forskningsinriktning i Karlstad. 

I samarbete med Örebro universitet och Region Örebro län tillsätter Region Värmland två AT-block med forskningsinriktning vid två tillfällen per år. AT-block med forskningsinriktning innebär att AT blocket förlängs med 6 månaders forskningstid. 

Om du inte tidigare har kontakt med någon forskargrupp hör av dig till forskningschef Kersti Theander 072-5608182.


Inför anställning

Som AT-läkare inom sjukvården i Värmland gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.