Konsthall Spisrummet

På Centralsjukhuset i Karlstad, invid sjukhusbiblioteket och restaurang Solsidan, ligger regionens egen konsthall. Här visas främst utvalda delar av landstingets konstsamling.

Aktuell utställning

Tillsammans. Vi visar konstnär Sara Nilssons urval ur Region Värmlands konstsamling.

Konsthall Spisrummet

Region Värmland har en gedigen konstsamling som till största delen är utplacerad i verksamheternas lokaler.

För att tillgängliggöra fler delar av konstsamlingen och lyfta samtidskonsten, visar landstinget urval från samlingen i Konsthall Spisrummet. 

Värmländska konstnärer får uppdrag

I konsthallen får konstnärer med anknytning till Värmland i uppdrag att utifrån samlingen, kurera utställningar. 

Konst i vården

Tanken är också att hallen ska vara en plats där du får fler förutsättningar att möta konsten. För varje utställning finns informationsmaterial placerat i hallen. Där finns också olika diskussionsfrågor att utgå ifrån under ett besök. 

Konsthall Spisrummet är öppen dygnet runt för patienter, anhöriga och personal. För övriga besökare är stora entrén öppen från kl. 06.00-21.00.

Andra utställningar

Förutom att Konstenheten även visar egna utställningar, lånas konsthallen ibland ut till externa konstaktörer med anknytning till regional utveckling eller kultur och hälsa.

Årets konstnärskap

Från och med 2017 utser Konstenheten Årets Konstnärskap i samlingen.

2017 - Svea Jansson

2018 - Åke Grützelius

2019 - Eddie Westerberg

Om Spisrummet 

Rummet har idag ett kulturhistoriskt värde. Originalinredningen var sammansatt av inredningsarkitekterna Ove och Ulla Lindblom och bestod av danska lampor och autentiska möbler av hög kvalitet. Spisen i rummet är ritad av Ove Lindblom.