"Den fulaste tavlan"

4 april - 14 juni 2016 visade Konstenheten en utställning som handlar om verk som har upprört.

Vill du ha en föreläsning om utställningen? Kontakta oss.

Vilse

© Mikael Richter/BUS (2016) Vilse

"Den fulaste tavlan"

Konstenheten förvaltar, vårdar och utvecklar Landstinget i Värmlands konstsamling. Vi arbetar med den konstnärliga utsmyckningen och miljön i det offentliga rummet. Konstenheten tillhör Landstingsfastigheter.

Av alla de verk som placeras, har det genom åren varit några som väckt negativa reaktioner. Den här utställningen handlar om verk som provocerat och upprört på olika vis.

De allra flesta invånarna i Värmland besöker åtminstone någon gång under sitt liv landstingets lokaler. Konsten skapar spänning, innehåll och utrymme för reflektion samt speglar livet innanför och utanför vårdens väggar.

Vad är det då som ibland gör oss olustiga och obekväma till mods av vissa verk? Och hur ser en ful tavla ut?

Hur vi upplever bilder beror på vilka vi är. Vi läser in och tolkar bilder på olika sätt, beroende på var vi är och hur vi mår just där och då. En till synes oförarglig bild, kan väcka starka känslor beroende på vem betraktaren är. En bild som någon uppfattar som negativ, kan väcka positiva känslor hos en annan. Och tvärtom.

Det verk som hittills väckt mest reaktioner är utan tvekan Mikael Richters verk Vilse. De senaste åren har den varit placerad på en mer undanskymd plats här på Centralsjukhuset i Karlstad. Nu visas den för första gången för allmänheten igen.

Varje enskilt konstverk bär på en historia, känd eller okänd. Kan de få möjlighet till en andra chans i Konsthall Spisrummet?

Anna Åberg och Maria Andrén, Konstenheten

Psykiatribladet

Ola Lindgren, psykolog på FOU-enheten har skrivit en intressant artikel om utställningen. Den finns att läsa i senaste numret av psykiatribladet, Att förneka livets svärta.