Våga se! - En fotoutställning som känns

Under sommarmånaderna 2016 visades en utställning som var resultatet av ett arbete av tre fotografer med dövblindhet, Graciela Gonzalo-Sundström, Göran Rydberg och Rolf Eriksson

VÅGA SE!

Utställningen pågår 17 juni - 29 augusti 2016

Genom en ny lösning för framställning av taktila fotografier är det möjligt för synskadade personer att få en rik bildupplevelse från samma bild som visas för seende personer. Fotografi är ett medium som de flesta av oss är vana vid och lätt kan ta till sig. Fotografiets utveckling från analogt till digitalt har dessutom gjort det till ett billigare och mer tillgängligt medium att använda och är idag en självklar del av vår vardag, både som uttryck och som intryck.

Utställningen Våga se! visar att detta även kan gälla för personer med dövblindhet. Eftersom personer med dövblindhet är beroende av tolkar för att kunna kommunicera har de begränsade möjligheter att uttrycka sig på egna villkor. Genom fotografi har de möjlighet att visa och berätta om sina individuella upplevelser av tillvaron. På detta sätt bidrar personer med dövblindhet också med något nytt inom fotografin, de visar ett nytt landskap!

Bilderna ger personer utan syn- och hörselnedsättning en bredare kunskap och djupare förståelse av vad tillvaron kan vara när förutsättningarna är andra. Bilden av vad det är att vara människa ges nya dimensioner. Med olika fräsningstekniker i plastmaterial har vi tagit fram taktila bilder från fotografiska förlagor, som förmedlar bildens forminnehåll och djup, och även bildens ljus/skugga. 

Truls vid sitt verk Vidda

Truls Nord vid sitt verk Vidda. Foto: Anna Åberg

Verk inköpt till Centralsjukhusets Ögonmottagning

Fotograf och konstnär Truls Nord har producerat ett taktilt verk till Ögonmottagningen. Verket kommer att visas i samband med utställningen Våga se! under sommaren och får sin permanenta placering i september. 

Efter utställningen Våga se! som är resultatet av projektet 'Taktil foto', som jag initierade och var projektledare för, har jag sökt ett tillfälle att utforska metoden med taktila fotografier i ett konstnärligt sammanhang. 

Till verket på Ögonmottagningen har jag valt ett landskapsfotografi som på allvar utmanar både tekniken och publiken. Bilden har få konkreta element, den är fotograferad motsols och innehåller artefakter från kameraobjektivets linselement. Verket är gjort för att skapa en upplevelse, eller rättare; en inlevelse i landskapet, snarare än en förståelse för motivet.

Att utforska verket med händerna ger en upplevelse som går via känslorna till medvetandet, i stället för, som är fallet när vi utforskar med ögonen, via medvetenheten till känslorna.
Beröring är berättelse direkt till känslorna! Truls Nord, konstnär/fotograf/producent

Elvy Eek och Bengt Wärme

Under vernissagdagen finns även representanter från Synskadades Riksförbund Värmland på plats. Här står Elvy Eek och Bengt Wärme. Foto: Anna Åberg

Läs mer om projektet Taktil foto här.

Boken Våga se! En utställning med bilder som känns (pdf)

Våga se 5

Våga se! är tidigare visad på bland annat Stockholms Stadsmuseum. Foto: Truls Nord