Passa på att prova på en spännande upplevelse på APT eller under en av era friskvårdstimmar!

Konstvandring för medarbetare på CSK

Möjlighet för medarbetare och arbetsgrupper att ta till sig och uppleva konsten på sjukhuset.

© Olle Zetterquist Bildupphovsrätt/2019 

Konsten på sjukhuset kan skapa spänning, innehåll och utrymme för reflektion och den speglar livet innanför och utanför vårdens väggar. Den kan utmana våra föreställningar och belysa samhällsutvecklingen. På så sätt kan den offent-liga konsten också locka till kreativitet och nya idéer i de miljöer där den place-ras och både bidra med identitet och inspiration i samhällslivet.

Konsten bidrar till att miljön blir stimulerande och också mänsklig för besökare, vårdtagare och personal. Den kan skapa betydelsefulla möten och fungera som orienterings-punkter. Konsten kan samverka med arkitektur, inredning och design eller exi-stera helt för sig själv. Konst har en positiv effekt på hälsan - den är en del av vården.

Kerstin Wessberg är konstnär och arbetar också konstpedagogiskt med kurser och workshops. Hon har lett konstvandringar på CSK tidigare.

Under de vandringar/möten vi nu erbjuder vandrar ni runt tillsammans med Kerstin och tittar och pratar om konsten på er avdelning/mottagning eller på annan önskad plats på CSK. Samtal och reflektioner sker i en öppen och tillå-tande anda med fokus på upplevelser och det sinnliga.
Hur konsten gör er arbetsplats intressantare och mer meningsfull? Och hur kan ni bli en länk mellan konsten och patienter samt besökare?
Gruppen får ha förberett sig med att önska några verk som man gärna vill prata om. Några favoriter? Några hatobjekt? Detta är frivilligt, annars tar Kerstin ut-gångspunkt i aktuella lokaler och konstverk.

Vi önskar att personalen ska få tillgång till konsten, kunna öppna för dialog med patienter och få uppleva den för eget välbefinnande. Kultur och hälsa är ett snabbt växande område. Var med och utforska det!

 

Tid

Mellan 2019-09-01 och

2019-12-20

Under APT-tid eller under friskvårdtimme.

Tid för varje vandring är flexibel och görs upp er efter överenskommelse med Kerstin Wessberg

 

Plats

Valfria platser på

Centralsjukuset i

Karlstad, CSK

 

Målgrupp

Alla verksamheter på CSK

 

Anmälan till

Kerstin Wessberg

0730-690 355

kerstin.wessberg@telia.com

 

Kostnad

Kostnadsfritt