Månadens verk

Konstenheten presenterar Månades verk. Vi väljer skiftande material och teknik, från skilda tidsperioder och med olika motiv.

Verken vi arbetar med befinner sig i olika skeden. De kan vara precis nyinköpta, inhämtade för renovering eller komma från någon verksamhet som fått andra lokaler. De allra flesta verk som finns förvarade i centralarkivet väntar på placering. Innan dess vill vi ta tillfället i akt att visa några av dem på den här sidan. 

Månadens verk placeras alltid utanför E1 i Regionens hus i Karlstad. 

Har du önskemål om Månadens verk framöver? Maila konstenheten@liv.se eller kontakta Maria Andrén, konsthandläggare. 

Klicka i vänsterspalten för att se respektive månads verk.