Absent Stories

Månadens verk under september 2015 heter Absent Stories, av konstnär David Svensson från Skillingaryd.

Absent Stories

 Absent Stories, konstnär © David Svensson/BUS (2015)

Om verket

Verket Absent Stories köptes in av Konstenheten under Market Art Fair på Liljevalchs våren 2015. Placering av verket sker i samband med att konsten monteras i nya operationshuset i Karlstad. 

En början
Med en fot i det förflutna, på väg mot en framtid, bärande på ett löfte. När de inledande dedikationssidorna skurits ut från avlagda böcker och samlats längs en gemensam horisont blir resultatet en mosaik av bleknade skära, gulbruna och grå färgnyanser med starka budskap om liv, död, minnen, historia, kärlek och omsorg. Även om de här dedikationssidorna kan verka dystra, som texten på en gravsten, är de riktade mot en framtid och är bara en tribut till det förflutna. De gäldar ett slags skuld, svarar mot en djupt upplevd känsla och bjuder läsaren ta del av något betydelsefullt. De är viktiga sidor som bildar ett ramverk för den följande texten – en apologi, en förklaring, en hyllning. En ny början växer fram ur det förflutna. Den måste börja någonstans. Den djupa meningen i dessa glömda sidor, vända, förbibläddrade, bildar ett eko. Det övergivna blir till konst.

Berättelser
De tomma sidorna som leder fram till och följer efter boktexten, gulnade eller bleknade, försiktigt märkta av spåren efter inflikade anteckningar och urklipp, är långt ifrån stumma. Konstnären är intresserad av de historier som ligger bakom. Böckernas egna liv avspeglas i de här ömtåliga sidorna. Boken är mediet som överför en historia, och den tomma sidan är egentligen inte alls tom. Historiens ram berättar också en historia. På samma sätt som boktexten ger oss bilder av scener ur det förflutna känner vi det förflutnas avtryck i dessa synbart tomma sidor.

Ett slut
Historier tar inte slut. De återberättas De ekar genom tiden. Med en fot i det förflutna, på väg mot en framtid, bärande på ett löfte.

Judith Hoos Fox

Texten är hämtad från David Svenssons hemsida www.davidsvensson.net

Om konstnären

David Svensson (född 1973) är en svensk konstnär med utbildning från HDK, Göteborgs universitet, Kunsthøgskolen i Oslo, vid Konstfack i Stockholm och vid Konsthögskolan i Malmö 1998-2000.


De första separatutställningar hade David 1997 på Galleri 60 i Umeå och på Galleri 21:25 i Oslo.

2001 mottog Svensson Malmö stads kulturstipendium och 2002 fick han Carnegie Art Awards stipendium för unga konstnärer.

David står bakom flera offentliga verk, exempelvis Sun Set (lysrör och glasvägg i laminat), placerad i ett dagrum på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

" David Svensson är rumsligheternas konstnär. Arkitekturen och rummet tillåts och inbjuds till ett samspel med konstverken. Rummet och objekten blir varandras komplement, men även självklara attribut. Konstverken förstärker rummet, de förhöjer, förnyar och visar oss möjligheter vi inte visste fanns"
– Ur Stockholms Auktionsverks presentation av David Svensson inför auktion hösten 2010