Leif Engström

Gran

Leif Engström är Född 1992 i Brunskog, Arvika, och studerar just nu på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Så här skriver konstnären själv om arbetet med en liknande målning: Jag målade i princip från vänster till höger, gren för gren. Mycket tid la jag ner på att hitta de rätta gröna nyanserna, innan jag började måla på själva målningen.
Jag blandade till ganska stora satser av varje nyans som jag sedan sparade i burkar med lock. Detta för att kunna använda samma blandning i flera dagar. Jag har försökt variera färgens struktur på olika sätt, för att skapa djup och variation i bilden.
Byggnader, delar av huskroppar och interiörer återkommer i många av Engströms motiv och är något han ofta uppehåller sig vid. Både formen och vad som finns bakom fasaderna fascinerar honom: Det är hemlighetsfullt med hus, så stängt. Man kan fantisera mycket vad som händer i huset. Sen kan det bli intressant rent bildmässigt också.
Naturen som möter tätorten och spänningen däremellan återkommer också i hans bildkompositioner.
Motiven i hans målningar är ofta hämtade från platser han besökt, både i verkligheten och i den virituella världen. Strävan är att återge inte bara det synliga, utan även fånga en känsla, en underliggande atmosfär.
Jag försöker nå bortom det jag ser och lyfta fram en bild av det.


© Leif Engström/BUS 2018 Gran