Mars 2018 - Eric Rhönnstad

Eric Rhönnstad
Motsols

Rhönnstad föddes 1909 i Silbodal, var en svensk konstnär som var verksam i Värmland och Arvika under hela sin livstid. Han verkade främst som porträtt- och landskapsmålare men var också utbildad som tecknare och keramiker. Från 1966 och framåt vidareutvecklade Eric vintermåleriet och det är inte konstigt att han ibland kallats Vintermåleriets Mästare. Här ser vi dock en höstbild.
Eric hade en utpräglad förmåga att ta intryck, en förmåga som återspeglar sig i hans måleri. I Västra Sund lärde han känna naturen och Kleva blev ett av hans kära mål, varifrån han med penseln fångade panoraman över Glafsfjorden.
Eric Rhönnstad gick bort 1980.


Eric Rhönnstad Motsols