Göran Ivarsson

Född 19 november 1948 i Mölndal, död 2011 i Sundholmen.

Göran var en målare, tecknare och grafiker.
Utbildning: Hovedskous konstskola, Göteborg 1969–1974, Gerlesborgsskolan.

Göran Ivarsson sågs bland kolleger och fackfolk som en förvaltare av den så kallade Göteborgskolorismen.
Ivarsson var en av dessa goda målare som mot rådande trender höll fast vid sin teknik, fortsatte att utveckla och förfina den och inte sällan gav sin publik koloristiska njutningar.


© Göran Ivarsson/Bildupphovsrätt 2018