Uppdrag hos oss

Region Värmland köper in konst av och ger uppdrag till professionella konstnärer för att arbeta med byggnadsanknuten och platsspecifik konst. Ibland behöver vi också ytterligare förstärkning vid inköp av lös konst till speciella projekt.

Enligt beslut av landstingsstyrelsen avsätter landstinget för närvarande 150 kr/m2 uppvärmd area till nybyggnation och 75 kr/m2 vid omfattande ombyggnation samt vid förhyrning. 

Lidberg

© Anna Lidberg/BUS (2015) Skiss till gestaltningen "Utkast", som är placerad på Kliniskt Träningscentrum. Foto: Anna Lidberg

 

Aktuella uppdrag

Aktuella uppdrag annonseras via Konstpool och på vår hemsida. Varje enskilt uppdrag har specifika förutsättningar, men de generella kraven kan du läsa om nedan. I en intresseanmälan får du gärna hänvisa till din inskickade presentationsmapp och eventuell hemsida. Konstenheten har inte möjlighet att returnera inlämnat fysiskt material.

Generell bedömning och urval

Inlämnade intresseanmälningar bedöms av konstenheten i samarbete med representanter från aktuell verksamhet, arkitekter och projektsamråd.

I bedömningen tar vi hänsyn till:

  • konstnärlig akademisk utbildning eller dokumenterat konstnärskap motsvarande inträde i KRO
  • estetiskt och konstnärligt uttryck och kvalitet
  • tidigare utförda verk
  • materialkännedom och kunskap om tekniska lösningar

De konstnärer som utifrån krav och aktuella förutsättningar bedöms ha den bästa förmågan att utföra uppdraget inbjuds att gå vidare i processen. För sent inkomna anmälningar bedöms inte och det är heller inte möjligt att komplettera efter att tiden för anmälan gått ut.

Vi tar emot presentationsmappar

Som professionellt utövande konstnär, formgivare, konstkonsult eller liknande är du välkommen att lämna in en presentationsmapp till oss. Din mapp kommer sedan att finnas till vårt förfogande när vi gör inköp av lös konst och tillsätter olika gestaltningsuppdrag.

Din mapp ska innehålla:

  • En motivering till varför du vill arbeta med konst i vårdmiljö
  • CV/meritförteckning
  • Bilder av tidigare verk/referensprojekt. Max antal 10 st, största storlek A4.
  • Dina kontaktuppgifter

 

Skicka din presentationsmapp till:

Konstenheten

Landstingsfastigheter

Lasarettgatan 3

652 30 Karlstad

Märk kuvertet med "konst".

Mappen registreras som allmän handling och returneras inte.

Du har också möjlighet att lämna in din mapp i receptionen på Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, Karlstad.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via konstenheten@liv.se