Utställning - Konsthall Spisrummet - verk av M. Berko, Christopher Long och Carl-Olov Sävö

Verk av M. Berko, Christopher Long och Carl-Olov Sävö

Utställning– nyare och äldre

I Konsthall Spisrummet presenteras nu konst ur Region Värmlands samling i urval av Konstenheten.

Region Värmland har en gedigen konstsamling som till största delen är utplacerad i verksamheternas lokaler.

För att tillgängliggöra fler delar av konstsamlingen och lyfta samtidskonsten, visar vi urval från samlingen här i Konsthall Spisrummet.

Konsthallen kan vara en plats där du får nya förutsättningar och möjligheter att möta konst.

Den här gången har vi valt ut sju nyinköpta verk och kombinerat dem med äldre verk ur samlingen. Hur passar de tillsammans? Vad har verken gemensamt och vad skiljer dem åt? Vad händer i mötena? Vad tycker du?

Välkommen att se dig omkring, titta och fundera. Konsten är allas!

Maria Andrén och Daniel Gustafsson, Konstenheten, Regionfastigheter