Konsten i regionen som stöd i vården

Rehabiliteringsenheten Centralsjukhuset i Karlstad är en verksamhet med cirka 90 medarbetare. Enheten arbetar med rehabilitering inom stroke, neurologi och geriatrik samt rehabilitering inom akutsjukvården.

Karin Hjalmarsson
Karin Hjalmarsson, rehabiliteringsassistent på Centralsjukhuset i Karlstad.

– Många av de patienter jag möter har drabbats av en stroke eller annan hjärnskada, och möjlighet till god rehabilitering kan vara avgörande för framtiden, säger Karin Hjalmarsson.

Bilderna och samtalen i konsthallen är viktiga

Karin har arbetat som rehabiliteringsassistent i 38 år och i hennes arbete med patienterna har konsten i regionen haft stor betydelse. Innan Konsthall Spisrummet öppnade på Centralsjukhuset i Karlstad, använde sig Karin ofta av bilderna på egna avdelningen. Hon är övertygad om att konsten på ett positivt sätt bidrar till rehabiliteringen – att de fungerar som en samtalsöppnare och kan ge kraft till själen. Hon berättar om flera tillfällen där patienter med svår afasi plötsligt har sagt något i konsthallen.

– Med förenade krafter lyckas vi få fram ord eller koppla ihop sammanhang. Vid en av utställningarna sa en patient plötsligt "Min granne". Det visade sig att hans granne var en av konstnärerna! säger Karin.

Hon upplever också att många av patienterna är intresserade av konsten. Men även om intresset saknas, så finns det oändliga möjligheter att fundera över en bild – vilka känslor väcker bilden, och vad kan associeras med bilden.

Att besöka konsthallen efter ett pass med rullstolsträning eller träning med påklädning kan kännas befriande. Och Karin återkommer till:

– Det är påfyllning för själen. Och det är minst lika viktigt.

Konsten kan skärpa sinnena

Christian Blomstrand, senior professor i strokeforskningsgruppen vid Sahlgrenska akademin menar att samverkan mellan olika kunskapsområden är ledstjärnan i rehabiliteringsarbetet.

– När man fått en stroke är det lätt att känna resignation, leda och hopplöshet. Vissa kroppsliga och själsliga problem kan lindras med hjälp av medicin. Men läkemedel måste kompletteras med något annat för att stimulera känslorna. Kulturens styrka är att den just väcker känslor. Därför kan den också påverka en läknings- och rehabiliteringsprocess, säger Christian.

Patienter med afasi kan ofta bli bättre med stora doser kultur.
– Den som förlorat sin språkliga förmåga kan ibland skärpa andra sinnen som till exempel att uppfatta musik, former och färger, påpekar han.

Det är lätt att dra sig undan om man har fått tal- och skrivsvårigheter. För att få kraft att åter ta kommando över sitt liv, kan det behövas extra stimulans. Christian Blomstrand menar att kulturen kan erbjuda glädje, hopp och bryta en isolering.

Delar av texten är hämtad från 1177 och artikeln "Kultur påskyndar rehabilitering efter stroke".

Under vår/försommar 2019 planerar Konstenheten erbjuda särskilda konstvandringar för vård- och omsorgspersonal.