Schyst dans

Hur når man fram till ungdomar med frågor om hur tjejer och killar är och förväntas vara?

Med utgångspunkt i handboken ”Schyst! – en inspirationskälla till jämlik kommunikation”, har skådespelaren Sofia Wretling och koreografen Carl Olof Berg tagit fram föreställningen ”Min trygga plats”.

Dans är en konstform där kroppen med alla dess möjligheter, variationer och uttryck spelar huvudrollen. Därför känns det självklart att genom dans nå ut till fler med handbokens schysta budskap. Den här gången vänder vi oss främst till ungdomar i årskurs 8 och 9.

Min trygga plats

Dansare med balettkjol och hockeyutrustning

Ett drömspel om jämställdhet och jämlikhet i klassrumsformat för högstadiet.

”Rustad, rak och pansarsluten gick jag fram. Men av skräck var brynjan gjuten och av skam”. Så börjar Karin Boyes dikt ”Jag vill möta..” från 1927. Med den som utgångspunkt använder skådespelaren Sofia Wretling och koreografen Carl Olof Berg sina kroppar, röster, film och hela klassrummet för berättelser om könsnormer, överlevnad och mod. Vi hör elever från Mariebergsskolan i Karlstad, den skola där Carl Olof själv gick på högstadiet, reflektera kring Sofias och Carl Olofs kroppar men också sina egna och sexualitetens funktion.

Vi ser två kroppar dansa tillsammans. När Carl Olof dansar och lyfter Sofia, vem identifierar du dig med som åskådare? Den som bär eller den som blir buren? Och hur ska vi förhålla oss till ord som hora, bög, lesbisk och trans? ”Min trygga plats” ger dig några förslag att fundera kring, själv eller tillsammans med andra.

Målgrupp: Högstadiet (men även gymnasiet och lärargrupper/vuxna)
Lokal: Ett standardklassrum för ca 30 elever.
Antal elever/ föreställning: ca 30 elever (en klass), max 2 föreställningar/ dag
Tid: 40 minuter
Teknik: Projektor monterad i taket, riktad mot whiteboard (ej smartboard) ska finnas i klassrummet.
VGA-kabel eller HDMI. Personal som kan rummets teknik måste finnas på plats.
El: Minst 2 st 220 volts uttag i närheten av whiteboard.
Mörkläggning: Gärna mörkläggningsgardin för fönster, men inget krav.
Bygg/rivtid: Vi kommer till skolan ca 2 h innan första föreställningen för att stämma av tekniken/projektorn samt rigga medhavda högtalare i klassrummet. Vi behöver också en plats att värma upp på i anslutning till klassrummet. Minst 15-20 minuter innan föreställningen behöver vi komma in i klassrummet.

Eftersamtal och lärarhandledning: Vi rekommenderar att en timmes samtal planeras med klassen i anslutning efter föreställningen. En lärarhandledning i papper eller pdf med reflektionsexempel finns och fås i samband med föreställningen.

Föreställningen och handledningsmaterialet har arbetats fram på uppdrag av Region Värmland och med utgångspunkt i handboken ”Schyst! – en inspirationskälla till jämlik kommunikation”.

Boka föreställningen

Vill du boka föreställningen? Kontakta oss!