Kultur och hälsa

Området kultur och hälsa är viktigt för Region Värmland. Inom många verksamheter i vår organisation görs det insatser. Konstenheten, avdelningen för kulturutveckling, folkhögskolorna, sjukhusbiblioteket, musik- och bildterapeuterna med flera arbetar med kultur och hälsa dagligen.

Kulturens roll inom hälso- och sjukvården väcker allt större intresse. Undersökningar och forskning bekräftar kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Representanter från Karlstads universitet, Region Värmland och Karlstads kommun arbetar strategiskt med att samverka kring kultur och hälsa. Bland annat arrangerar vi konferenser och andra kultur och hälsa-evenemang.

Folkhälsa, kultur och hälsa – stärkt samordning och samverkan

Under 2021 ska Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd lägga grunden för ett mer strukturerat och långsiktigt hållbart arbete med samverkan, samordning och överblick inom kultur och hälsa-området, både internt och med externa partners. Resultatet ska bland annat bli ett förslag till en handlingsplan. Projektledare är Premin Björk.

Bidrag till kultur och hälsa

Under åren 2015–2018 beviljade Region Värmland ett särskilt stöd till projekt inom kultur, hälsa och rehabilitering. Här kan du läsa en rapport om resultaten av bidragsgivningen.

Dialogmöte om kultur och hälsa

Under hösten 2019 genomfördes ett dialogmöte om kultur och hälsa. Läs gärna sammanställningen av dialogmötet (pdf).

Fler tips 

Här är några tips om var du kan hitta mer information och inspiration om kultur och hälsa.

Statens kulturråd samlar information, nyhetsartiklar och länkar till forskning inom området. Här kan du också hitta den rapport som kom 2018, Nationell översyn kultur och hälsa. Läs mer på kulturradet.se 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa inom Region Stockholm samlar mycket matnyttig information på sin hemsida och har en Facebook-sida med tips om bland annat nyhetsartiklar och konferenser.  

Den kulturella hjärnan är en satsning vid Karolinska institutet som lyfter fram och presenterar aktuell forskning i fältet.