Läsfrämjande insatser på skollov

Region Värmland har beviljats medel av Kulturrådet till läsfrämjande insatser under skollov. Tillsammans med folkbiblioteken i Värmland arrangeras lovaktiviteter med läsfrämjande i fokus.

Personer i ett bibliotekSyftet med insatsen är att öka tillgången till läsfrämjande aktiviteter i Värmland för barn och unga.

Folkbiblioteken känner de lokala förutsättningarna bäst och vet vilka läsfrämjande insatser som behövs på det egna biblioteket. Därför vill vi att biblioteken skickar in förslag på läsfrämjande aktiviteter. Skicka förslaget i formuläret nedan.

Region Värmlands ekonomiska insats i arrangemanget är max 15 000 kronor per lov och kommun. Detta för att öka möjligheten att nå ut med aktiviteter i hela länet.

Viktiga datum med mera

Förslag skickas löpande under året. Sista datum att skicka in förslag för lovaktivitet är:

Sportlov och påsklov: 9 januari.

Sommarlov och höstlov: 1 april.

Återkoppling kommer inom 3 arbetsdagar efter sistadatum.

Information om tillgängligheten för den publika verksamheten ska finnas på webbplats, sociala medier eller evenemangskalender.

I allt relevant informationsmaterial (annonser, affischer, sociala medier etc.) ska det framgå att aktiviteten sker i samverkan med Region Värmland och med stöd från Kulturrådet. 

Region Värmlands grafiska riktlinjer vid projektstöd

Kulturrådets logotyp

Återrapportering

En utvärdering lämnas i Bibliotek Värmlands Sharepoint senast 30 dagar efter genomfört arrangemang. Genom detta skapar vi en gemensam erfarenhetsbank där biblioteken har möjlighet att få inspiration och diskutera varandras arrangemang. Utvärderingen ska inkludera

Antal besökare/workshopsdeltagare

Antal arvoderade/professionella medverkande aktörer

Beskrivning och reflektion kring arrangemanget

Prioriteringar

Vi prioriterar regional spridning, likvärdighet i länet samt de grundläggande perspektiv som finns i Värmlands regionala biblioteksplan 2017-2020. År 2020 prioriterar vi förslag som presenterats på Utbudsdagarna 2019.

Förslag

Läsfrämjande skollov 

Fält markerade med en * är obligatoriska.

Bibliotekets namn
Kontaktperson
E-post
Telefonnummer

Arrangemang

 
Beskriv vad ni vill göra
Startdatum och slutdatum för aktiviteten
Beskriv varför ni vill genomföra aktiviteten. Koppla till er kommunala biblioteksplan och/eller Värmlands regionala biblioteksplan 2017-2020.
Beskriv er målgrupp
Hur många personer förväntar ni er att nå med aktiviteten?

Budget

 
Hur många personer förväntar ni er att nå med aktiviteten?
Arvode(n)
Summa kostnader
Egen insats
Önskad insats från Region Värmland
Eventuell medfinansiär