Små barns språkutveckling

Att äga ett språk är en förutsättning för att kunna göra sin röst hörd och vara en del av ett demokratiskt samhälle. Språkets utveckling börjar innan barnet själv kan prata och ordförrådet utvecklas genom alla kommunikation; högläsning, berättande och samtal.

Små barns språkutveckling

I Värmland finns ett etablerat samarbete för att främja små barns språkutveckling. I samarbetet ingår Bibliotek Värmland och Region Värmland, genom barnhälsovården och avdelningen för kulturutveckling, Syftet är att möjliggöra ett likvärdigt erbjudande till alla familjer i Värmland. Barnhälsovården är den viktiga länken mellan biblioteken och familjerna genom sina hembesök när barnet är 8 månader.

Vår samverkan möjliggör att:

  • Alla barn får en bokgåva från biblioteken och ett samtal om värdet av att starta tidigt med rim & ramsor, böcker och läsning vid barnhälsovårdens 8-månadersbesök.
  • Alla barn får läslustfoldern ”Läs med barnen” som är framtagen av (i samarbete sjukhusbiblioteken och bibliotekspersonalen i Bibliotek Värmland). Läslustfoldern uppdateras årligen.
  • Alla barn har möjlighet att låna språkpåsar på biblioteken eller bokbussen.
  • Personalen på biblioteken och i barnhälsovården kan erbjudas en gemensam utbildningsdag en gång per år.
  • Vi lättare kan ta fram gemensamt arbetsmaterial. Ett exempel är de tre filmer om små barns språkutveckling som Region Värmland har producerat. De används när bibliotekspersonal och BHV-sjuksköterskor träffar vårdnadshavare.

Bokgåva

Under ett barns första år är hjärnan extra mottaglig för språkinlärning. Genom barnhälsovården får alla barn i Värmland en bok från biblioteket när de är åtta månader. Boken överlämnas vid ett enskilt samtal med vårdnadshavarna där vikten av tidig språkträning med barnet lyfts fram. 


Språkpåsar för utlån

Under 2018 köpte Region Värmland in språkpåsar till alla bibliotek i regionen. Det innebär att alla huvudbibliotek har minst tio olika språkpåsar för utlån. Alla närbibliotek, filialer och bokbussar har också påsar att låna ut. Påsarna är fyllda med material, så som böcker, spel och figurer, vars syfte är att ge vårdnadshavare konkreta tips kring hur de kan leka och arbeta med språket tillsammans med sitt barn. Påsarna har olika inriktningar och kommer med en handledning full med lekförslag och språkutvecklande tips. Påsarna kan lånas av alla och är lika spännande och utvecklande, oavsett om du behöver lite extra språkträning eller inte.

Kontakta biblioteket för mer information.


Tre filmer

Region Värmland har producerat tre filmer som lyfter vikten av tidig språkinlärning. Filmerna används av bibliotekspersonal och pedagoger som träffar barnen och deras vårdnadshavare samt på länsbussarna och i sociala medier. Se nedan. 


Läslustfolder

Läs med barnen. Lästips från biblioteken i Värmland


Gemensam utbildningsdag

Varje år arrangerar Region Värmland en gemensam utbildningsdag för alla som ingår i vår samverkan. Då får bibliotekspersonal, BHV-sjuksköterskor, logopeder och barnpsykologer möjlighet att träffas över professionerna. Syftet är att tillgodogöra sig samma kunskap, att utveckla konceptet och att känna att vi äger frågan tillsammans.