Bild och form

Region Värmland vill öka intresset, kunskapen och utövandet av konst i hela regionen. Vi arbetar utifrån ett främjandeperspektiv och konsten ska vara tillgänglig för alla invånare i Värmland.

Vy över väg genom vinterskog

Projektet Plattform för samtida konstuttryck är ett treårigt projekt och har som övergripande mål att stärka infrastrukturen inom bild- och formområdet med inriktning samtidskonst.

Fokus är de professionella bild- och formkonstnärernas förutsättningar att utöva sitt yrke och en utvecklad samverka mellan länets konstaktörer.

Detta kan ske genom att initiera nya och stärka redan befintliga nätverk. Stärka bild- och formkonstnärernas möjlighet att utöva sitt yrke bland annat genom vidareutbildning och samverkan.

Stärka kunskapen hos tjänstepersoner om konstnärernas kunskap och villkor. Vi kan vara en resurs i samarbetsprojekt med fokus barn och unga i viljan att stärka det konstpedagogiska arbetet i länet. Under projektets första år kommer vi att initiera och identifiera förutsättningarna för att skapa nya konstnärliga residens i Värmland.

Vi är en resurs och kompetensutvecklare för konstlivet och kommunernas långsiktiga utvecklingsarbete på området.

Aktuella aktiviteter

  • Nätverksträffar
    Region Värmland arrangerar nätverksträffar med konstnärer i länet. Fokus för träffarna är dialog samt olika perspektiv på utveckling inom konstområdet.
  • Offentlig konst
    I samarbete med Statens Konstråd, Kunskapsnav offentlig konst, bygger Region Värmland nätverk och kunskapsutbyte för att stärka möjligheterna för arbetet med offentlig konst i Värmland. I projektet ingår tolv kommuner.
  • Konstnärliga residens
    Vilka förutsättningar finns det för att skapa konstnärliga residens i Värmland? Region Värmland för just nu dialog med konstnärer, kommuner och andra verksamheter.

Inspiration för konstnärer och aktörer i Värmland

Ta del av epost-utskick med inspiration och information om aktiviteter och utbildningar i länet. Anmäl dig till utskicken här.

Sociala medier

Du hittar oss på:

Med stöd av Kulturrådet.