Alsters Herrgård, Karlstads kommun

Maria Andersson är Karlstads kommuns och Alsters herrgårds första residenskonstnär.

Avsikten var att genomföra projektet sommaren 2020 men på grund av covid-19 skjuts projektet ett år framåt till 2021. Läs mer om coronaviruset och kulturen

Maria Andersson kommer att vistas på Alsters herrgård under ett par veckor under hösten 2019 för att sedan verka på distans och återkomma under våren 2021 (se ovan). Under sommaren presenteras ett nytt platsspecifikt verk på Alsters herrgård tillsammans med en utställning av tidigare verk, del av ett omfattande konstnärligt arbete som bland annat kretsar kring Gustaf Frödings dikt Tre trallande jäntor.

Maria Andersson Traces/Spår III, digitalt tryck (2019). Terracottaskulpturen Tre trallande jäntor skapades av Irma Yourstone för Upsala-Ekeby. © Maria Andersson/BUS (2019).

Frödings dikt ingick i diktsamlingen Nya Dikter som kom ut 1894 och som sedan blev tonsatt av Felix Körling. Dikten och sången har genom åren varit omåttligt populär och det finns många berättelser kring dess uppkomst och användning. Maria Anderssons arbete har framförallt fokuserat på dess översättning, omarbetning och spridning i Turkiet. Den osmanske officeren Selim Sırrı tog med sig sången från Sverige i början av 1910-talet efter att han spenderat ett år i landet och studerat linggymnastik och svensk kultur. Det konstnärliga arbetet knyter an till en värmländsk berättartradition och visar på hur det värmländska kulturarvet förts utomlands där det än idag har stor relevans.

Maria Andersson Traces/Spår II, digitalt tryck (2019) Den osmanska officeren Selim Sırrı Tarcan som intresserade sig för svensk kultur i början av 1900-talet och förde med sig både influenser från den svenska lingymnastiken och tonsättningen av Gustaf Frödings Tre trallande jäntor tillbaka till Turkiet efter en vistelse i Sverige. © Maria Andersson/BUS (2019).

Maria Andersson Traces/Spår I, digitalt tryck (2019) Arkivbilden i fotografiet föreställer kvinnliga linggymnaster på Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm runt förra sekelskiftet. Källa: Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek. © Maria Andersson/BUS (2019).


Genom AiR Värmland och vistelser på plats kommer Maria att skapa ett nytt platsspecifikt verk för Alsters Herrgård som besökare kommer kunna ta del av när de rör sig i utomhusmiljön runt minnesgården. I samband med invigningen görs även en separatutställning med flera av hennes tidigare verk. Utställningen ger en utvidgad upplevelse av de många parallella berättelser som arbetet innefattar.

Biografi

Maria Andersson är konstnär, född i Motala 1978, nu boende i Stockholm. Hennes undersökande praktik inkluderar många medium, bland annat text, textil, video, performance. Sedan länge har ett intresse för rumslighet och plats i relation till samhällsförändring stått i fokus. Hon arbetar ofta i projekt som spänner över många år, både inom den egna praktiken och i olika former av samarbeten.

Maria Andersson är utbildad på Central Saint Martins College i London, Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och har ställt ut på bl a SALT Beyoğlu, Istanbul, Mains d'Œuvres, Paris, Bonniers Konsthall, Stockholm, Västerås Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Italienska Kulturinstitutet, Stockholm och Botkyrka Konsthall.