Inspiration inom filmområdet

Här kan du hålla dig uppdaterad på fortbildningar och annat som kan inspirera.

Sex, relationer och film - webbinarium den 13 april 2021

I år inför landets lärarutbildningar examensmål kring ämnet sex, relationer och samtycke. Dessutom förstärks ämnet också i skolans läroplaner. Men hur tar man sig an ett sådant mångfacetterat ämnesområde? Genom film och rörlig bild förstås!


Film speglar vår omvärld och ger perspektiv på oss själva och andra. Med hjälp av filmens pedagogiska och konstnärliga potential kan vi närma oss frågor som kan tyckas både enkla och komplexa.

I samarbete med RFSU och UR bjuder Filminstitutet in pedagoger och andra intresserade till ett inspirerande webbinarium som rymmer såväl diskussion som konkreta verktyg och vägledning. I samtalet medverkar en rad experter, från sexualupplysare till filmkonstnärer.

Medverkande

  • Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
  • Hans Linde, förbundsordförande, RFSU
  • Ninja Thyberg, regissör
  • Pelle Ullholm, sexualupplysare, RFSU
  • Christina Friborg, projektutvecklare, UR
  • Anna Ekström, utbildningsminister

Samtalsledare

Anna Håkansson, Svenska Filminstitutet
Per Eriksson, Sveriges Förenade Filmstudios

Moderator

Fatima Khayari, Svenska Filminstitutet

Datum

2021-04-13 13:00-14:30

Målgrupp

För pedagoger och alla som arbetar med filmkultur för barn och unga.

Fortbildning för dig som arbetar med film i kulturskolan

Del 4 – Hur skapar man en fungerande filmkurs?

Webbinarium Tisdag 20 april kl 10.00-12.00

Anmäl dig här senast 16 apri (google.com)

I detta webbinarium kommer ni få träffa pedagoger som delar med sig av sina erfarenheter och kursupplägg från Kulturskolan, för fritid och skola. Ni kommer också få tillfälle att ställa frågor och utbyta erfarenheter i mindre grupper.

Filmregionerna har publicerat en webbinarieserie baserad på en stark efterfrågan på fortbildning av kulturskolepersonal som arbetar med rörlig bild. Del 1-3 genomfördes 2020-21 och går nu att ta del av i efterhand. Seminiarierna finns tillgängliga på filmregionernas (filmregionerna.se).

  • Del 1: Att använda kameran som redskap för att upptäcka omvärlden
  • Del 2: Visningsmöjligheter för elevernas filmer 
  • Del 3: Att leda kreativa lärandeprocesser. 
  • Del 4: Hur skapar man en fungerande filmkurs?

Film i klassrummet 

Mediecenter Värmland tillhandahåller ett stort utbud av kvalitetsfilm med visningsrättigheter för skolan och även pedagogiskt material kopplat till filmerna i den mån det finns. Materialet finns här.

BUFF Internationell filmfestival 

Varje år i mars arrangeras Sveriges största filmfestival BUFF, med fokus på barn- och ungdomsfilmer. Utöver filmvisningar erbjuds fortbildningar, forum, nätverkande, mingel och mycket annat. BUFF erbjuder resestipendier till pedagogisk personal för att förkovra sig i skolbio samt bli inspirerade av mångfalden av alla filmer från hela världen.  Mer på BUFF:s webbplats.  

Filmriket 

Här får du lära dig skapa film och rörlig bild. Här finns utbildningsmaterial för elever, lärare och pedagoger med övningar framtagna utifrån läroplanen. Här finns en filmskola med videoklipp som visar hur du på ett enkelt sätt skapar film/rörlig bild. Här finns ett utbud av film som kan användas i skolan. Läs mer på Filmrikets webbplats 

Filmregionerna 

Region Värmland är medlem i den rikstäckande föreningen Filmregionerna som arbetar med främjande av barn och ungas filmkunnighet. De arbetar filmpedagogikt med medie- och informationskunnighet (MIK) i klassrummet, skolbio och barn och ungas egna skapande både i skolan och på deras fritid. Läs mer på föreningen filmregionerna.se  

Föreningen för film och mediepedagogik (FOMP) 

Region Värmland är medlem i föreningen FOMP, en nationell förening som samlar alla med intresse att utveckla filmpedagogik. Mer på fomp.se