Produktionsstöd film

Du kan söka ekonomiskt stöd för din kort- eller dokumentärfilm hos Region Värmland. Vi fungerar då som medproducent. Du kan även söka arbetsstipendie för din film eller ditt projekt om det kan bidra till filmskaparens utveckling.

Produktionsstöd

Samproduktionsmedlen ska

  • främja filmproduktion av hög kvalitet i Värmland,
  • ge värmländska filmskapare en möjlighet att utvecklas i regionen,
  • bidra till ökad sysselsättning och ett ökat företagande i regionen samt
  • öka synligheten för Värmland, värmländska teman och värmländska filmare regionalt, nationellt och internationellt.

Regelverk – samproduktionsmedel för kort- och dokumentärfilm (pdf, 42 kB)
Ansökningsblankett – samproduktionsmedel för kort- och dokumentärfilm (pdf, 522 kB)

Arbetsstipendium

Arbetsstipendium delas ut för att berika filmproduktionen i Värmland samt för att bidra till värmländska filmskapares konstnärliga utveckling.

Regelverk – arbetsstipendium (pdf, 34 kB)
Ansökningsblankett – arbetsstipendium (pdf, 523 kB)