Dags att söka Drömsommarjobbet 2021

Dags att söka Drömsommarjobbet 2021

Drömsommarjobbet erbjuder unga en möjlighet att testa hur det är att jobba inom kulturområdet. Under fyra sommarveckor får de arbeta tillsammans med en professionell handledare inom inriktningarna dans, film, klassisk musik, skrivande eller stickning (textil).

Ansökan till Drömsommarjobbet 2021 är öppen mellan den 17 februari och den 21 mars. 

Drömsommarjobbet är en del av Region Värmlands och Kulturavdelningens talangutvecklingsprogram. En satsning på unga utövare verksamma inom kulturella och kreativa näringar. De får möjlighet att utvecklas och få insyn i hur den professionella branschen fungerar. 

Dans, film och slöjd är de konstnärliga uttryck som erbjudits inom ramen för Drömsommarjobbet under de senare åren. Under 2019 tillkom klassisk musik som uttryck i samarbete med Wermland Opera. Samarbetet var framgångsrikt vilket gör att vi fortsätter att arbeta tillsammans även detta år. Under 2021 har vi även lagt till inriktningen skrivande. 

Drömsommarjobbet är avsett för unga i gymnasieåldern, det vill säga de som går ur grundskolans årskurs 9, eller årskurs 1 eller 2 på gymnasiet. Under fyra sommarveckor erbjuds möjligheten att jobba tillsammans med professionella handledare inom olika konstnärliga inriktningar. Drömsommarjobbet riktar sig till unga som är boende eller skrivna i Värmlands län. 

Efter att ansökningstiden har gått ut den 21 mars får ett antal sökande erbjudandet att delta i en digital intervju (film, skrivande, stickning) eller audition (dans, klassisk musik). Därefter väljs de ut som får erbjudandet om en plats på Drömsommarjobbet 2021.  

Drömsommarjobbet 2021 pågår under perioden 14 juni - 9 juli och arbetstiden är sex timmar per dag med en ersättning på 70 kr/tim (inkl. semesterersättning). 

Läs mer och ansök på www.regionvarmland.se/dromsommarjobbet