Kunskap och klarhet

Här hittar du verksamheter, rapporter, publikationer och artiklar som har fokus på kunskap, utveckling och kopplingen mellan kultur och samhällsfrågor. Exempelvis kultur och hälsa, barn och unga, social hållbarhet och Agenda 2030.

Verksamheter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets förutsättningar.
mucf.se

Centrum för kultur, kognition och hälsa

Centrum för kultur, kognition och hälsa drivs av Karolinska institutet med stöd av Stockholms region och Statens musikverk. 
kulturellahjarnan.se

Forskning.se

Forskning.se publicerar nyheter om forskningsresultat direkt från landets lärosäten och forskningsinstitut. Nyheterna på forskning.se kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, forskande myndigheter, forskningsinstitut och akademier. Ett av områdena är samälle och kultur.   
forskning.se

Rapporter, artiklar och publikationer