Tvärdrag

Tvärdrag handlar om innovation och metodutveckling inom läsfrämjande i Värmland. Vi tänker på innovationer som kommer till i mötet mellan olika aktörer i samhället. Det kan vara möten på skolan, på fritidsgården, i skolbiblioteket, inom idrottsföreningen, i studieförbundets eller fackföreningens regi, på arbetsmarknadscentrum eller på familjecentralen.

Att vidga synen på vilka som kan kallas sig läsfrämjare är en del av syftet med Tvärdrag. Innovationer kan också uppstå hos tidigare etablerade läsfrämjare.

Tvärdrag – ett erbjudande med möjlighet att bli korad som vinnare

Under ett år erbjuds aktörer i Värmland att arbeta med att utveckla nya vägar, metoder eller samverkansformer för att främja läsning och läslust. Hur skulle det kunna se ut om vi tänker framåt, lite annorlunda och lite nytt? Tankar och bra idéer om hur vi skulle kunna utveckla och förändra läsfrämjande arbete finns hos engagerade arbetslag och människor i hela Värmland. Här erbjuds en chans att låta dessa idéer få möjlighet att prövas, utvecklas och ta form. Olika typer av stöd kommer att erbjudas. Grand final sker på Värmlands bokfestival i november 2020. Då utses en vinnande grupp.

Tvärdrag för läsfrämjande syftar till att:

  • Höja statusen för läsning.
  • Utveckla nya sätt att tänka och göra för att främja läsning och tillgången till ett språk.
  • Vitalisera "gamla" men bra hjulspår inom läsfrämjande arbete.
  • Testa och "prototypa" nya sätt att tänka och göra läsfrämjande.
  • Identifiera nya läsfrämjare.
  • Engagera högt och brett kring läsfrämjande i Värmland.
  • Läsande har fått nya ambassadörer.
  • Nya samverkanskonstellationer bildas.
  • Sprida goda idéer och metoder till andra i länet och landet.

 

Kick off sker den 2 oktober 2019 – läs mer i Region Värmlands kalender