Kulturpoolen

Kulturpool Värmland är en mötesplats för kulturaktörer, förskola och grundskola. Här kan kontakter knytas för att tillsammans arbeta i projekt som finansieras genom skolornas budget och/eller genom Kulturrådets bidrag för Skapande skola.

Under 2020 arbetar vi med att uppdatera sidans funktioner, utseende och innehåll. Vi adderar även tekniska lösningar som gör det möjligt att lägga till fler typer av leverantörer och kundkategorier på sidan. Adressen www.kulturiskolan.se kommer att bytas ut till www.kulturpoolen.se.

Den nya sidan beräknas vara klar för publicering i september-oktober.