Slöjd håller

Slöjd lämnar små ekologiska avtryck, med andra ord Slöjd håller. Om det ska vi prata mycket under vecka 13, en temavecka om slöjd och hållbarhet i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län. Programmet i Värmland presenteras inom kort.

Slöjd Håller veckan har fokus på FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling nummer 11: Hållbara Städer och Samhällen och nummer 12: Hållbar Konsumtion och Produktion.

Slöjd är en resurshushållande verksamhet. Ofta används naturliga material med en lokal förankring. Det mesta inom slöjden går att göra med händerna och enkla handverktyg. De beprövade hantverksmässiga teknikerna som används är lättillgängliga för många.  I slöjden är kemikalieanvändningen minimal vilket bidrar till att både tillverkning och användning av slöjdade produkter ger små eller inga utsläpp av skadliga ämnen. Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck. Produkter som är hantverksmässigt tillverkade är i ett ekologiskt kretslopp från materialutvinning till när produkten tjänat ut. Under vägen kan det slöjdade repareras, omformas och få sin livslängd förlängd. Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Alltfler människor bor i städer. Kraven på hur städerna utformas ändras. För att våra städer ska bli mer hållbara, behöver människors deltagande i utformandet av stadens livsmiljöer öka. Arenor och platser där människor kan mötas, skapa och reflektera tillsammans blir viktiga. Med slöjd som metod kan olika gemensamhetsskapande aktiviteter medverka till att överbrygga sociala klyftor mellan olika grupper, som kanske annars inte hade mötts. Att slöjda med känsla för det lokala och traditionella ger liv och mening för människor både i städer och på landsbygd och bidrar därmed till mer hållbara städer, samhällen och landskap.
 
Slöjd Håller är en kunskapsplattform som ger möjligheter till hur du med dina händer skapar en hållbar framtid.
Läs mer på slojdhaller.se

Vecka 13 i Värmland

I Värmland kommer det att arrangeras flera aktiviteter och föreläsningar under Slöjd håller-veckan. Det kommer också att arrangeras workshops för barn och unga i några kommuner. Mer information och anmälan till de olika programpunkterna kommer inom kort på denna sida.