Böcker om digitalt lärande

Boktitlarna hittar du under respektive förlag nedan.

Askunge förlag

Appar lyfter det lustfyllda lärandet

Digitalitet i förskolan

Dokumentera och skapa med lärplatta

Lärplatta och matematik

Lärplatta och språket

Bladh by Bladh 

Den digitala barnvakten

Digitant - Din nybörjarguide till den digitala världen

Bonnier Carlsen

Så funkar Internet

Bonnier Fakta

Mitt barn på nätet 

Värsta bästa nätet  

Bornelings förlag

En värld full av skärmar  

BTJ Förlag

Bibliotekarien som medpedagog

Folkbibliotek i förändring 

Daidalos

Digital politik – Sociala medier, deltagande och engagemang

En ny lärandekultur – Att odla fantasin för en ständigt föränderlig värld

Skolan och digitaliseringen. Blir utbildningen bättre med digital teknik? 

Gleerups Utbildning

12 tankar om skolans digitalisering 

Att leda i förändring

Det digitala lärandets möjligheter 

Interaktiva medier och lärandemiljöer

Introduktion till filmpedagogik

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Lärare i den uppkopplade skolan

Organisera för en digital skola 

Upphandla för utveckling 

Gothia fortbildning

Digital dokumentation och språkutveckling

Digital kompetens för SFI-lärare 

Digital kompetens i förskolan 

Digitala arbetssätt i klassrummet

Digitalisering som lyfter skolan

Formativt ledarskap i en digitaliserad värld

Klassrummet möter världen

Källkritik i undervisningen  

Lyckas med digitala verktyg i skolan

Nyanlända elever i mitt klassrum

Nätmobbning, näthat och nätkärlek  

Skolledare i en digitaliserad värld 

Stärk det matematiska självförtroendet  

Harper Collins Nordic

Digital passion

Skärmtid: familjens guide till den digitala vardagen

Hoi förlag

Den digitala drogen: Konsten att hantera din teknik 

Lava förlag/Läromedia

Digital panik – få koll på läget!  

Liber

Digitalisering 

Medielandskap & mediekultur 

Lärarförlaget

Navigera i den digitala samtiden

Mediepedagogik på barnens villkor

Mötet med texten

Slöjd i en digital skola 

Utforska digitala verktyg

Fritidspedagogiskt lärande

Natur & Kultur

Alternativa lärverktyg 

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Distraherad – Hjärnan, skärmen och krafterna bakom

En digitalare förskola

Fakta, fejk och fiktion – Källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens

Fritidshem IKT – möjligheter och utmaningar

Lär med surfplatta ÅK 1- 3

Lär och lek med smartboard i förskolan

Matematik på smartboard

Nätmobbning 

Pedagogisk dokumentation – Utvecklas och lära tillsammans

Surfplatta i undervisningen

Surfplattan som pedagogiskt verktyg

Upptäck tekniken i barnlitteraturen 

Nordicom

Med egna ord

Medie- och informationskunnighet i Norden

Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället

Nypon förlag

Språk och digitala verktyg i förskolan

Rabén & Sjögren/Läromedia

På skärmen  

Studentlitteratur

Arbeta formativt med digitala verktyg

Datorplattor i tidiga skolår

Design för lärande – ett multimodalt perspektiv

Digitalisering av högre utbildning  

Digitalisering, literacy och multimodalitet  

En dator per elev

Kritiskt tänkande

R'app'artyg och spekt'app'el

Skolämnen i digital förändring

Sociala medier och härskartekniker

Teknikdidaktik

Visuell kunskap för multimodalt lärande 

Volante

Digitalism – När allting är internet