Strömma/låna material

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att strömma/låna både film och radioprogram via vår mediekatalog. Här hittar du information om hur du går tillväga för att söka och boka material.

Gå direkt till internetkatalogen

Hela vårt utbud hittar du i vår mediekatalog.  För att låna och strömma måste du vara registrerad och godkänd medlem. Läs mer i vår lathund om SLI.

Du kan även

Elevkonto

Alla elever kan göra sina egna konton för att strömma media. Eleverna gör sina nyregistreringar via sidan www.sli.se/avkarlstad. När de har gjort sina registreringar måste du godkänna dem. Du hittar ansökningarna när du klickar på klockan upp till höger på din sli-inloggning. OBS! Alla elever på din skola visas – godkänn bara de elever som är dina!! Här kan du även ta bort elever som slutat!

Lånetider

Begränsa lånetiden så mycket du kan. Visst material har begränsad lånetid. Förlängning av material måste göras via telefon eller e-post. Det går inte att göra via SLI.

Distribution

Från och med 1 oktober 2019 skickar Mediecenter Värmland inte längre ut material via din internpost. Allt fysiskt material skickas istället med post direktadresserat till dig som beställare.

Returnera material

Returnera materialet till oss med förutbetalt porto på kuvert, alternativt adresslapp för paket, som du får med sändningen från oss. Du ordnar själv så att kuvert/paket lämnas in på posten alt. går med ordinarie posthämning från skolan. Behöver du returkuvert/adresslapp - ring oss på 054-701 10 60.

OBS! Kom ihåg att skicka returer i tid så att vi har materialet hos oss senast det datum som står på följesedeln!

Tipsa oss om film

Har du sett någon film som du tycker att vi borde ha i vårt utbud så hör av dig till oss. 

Vi vill veta filmens titel, vilka användningsområden den är tänkt för samt för vilka åldrar och ämnen du tycker att den passar. Ring eller e-posta oss.