Service, IT och fastigheter

Inom området stöd finns service, IT och fastigheter

Område stöd omfattar tre verksamhetsområden: fastigheter, IT och service. Vi stödjer och underlättar för verksamheten genom att rätt kompetens utför rätt arbetsuppgift.