Medarbetarstatistik

Medarbetarstatistik är Region Värmlands officiella personalstatistik och ett komplement till årsredovisningen.

Rapporten Medarbetarstatistik innehåller information om bland annat antal anställda, könsfördelning och sjukfrånvaro samt om personalkostnader.

Att kunna följa utvecklingen inom medarbetarområdet är en viktig förutsättning för att vi ska kunna nå målet om en attraktiv arbetsgivare.

Medarbetarstatistik 2018 (pdf)
Medarbetarstatistik 2017
 (pdf)
Medarbetarstatistik 2016  (pdf)
Medarbetare 2015 (pdf, komprimerad version gjordes detta år) 
Medarbetare 2014 (pdf)
Medarbetare 2013 (pdf)
Medarbetare 2012 (pdf)
Medarbetare 2011 (pdf)
Medarbetare 2010 (pdf)