Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått felaktig administrering av läkemedel.

Anmälan gäller patient som fick cirkulationspåverkan under en operation. Vid kontroll av läkemedelspump upptäcktes det att pumpen varit inställd för ett annat läkemedel, vilket ledde till att patienten fick för hög dos av det givna läkemedlet.

Anmälans diarienummer: HSN/194231