Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient begått självmord.

Anmälan gäller patient som blev inlagd på avdelning på grund av ångest och suicidtankar. Under en permission några dagar senare begick patienten självmord i hemmet.

Anmälans diarienummer: HSN/194260