Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos.

En gravid patient sökte akut på grund av gynekologisk blödning. Vid besöket lämnades ett blodsockerprov med avvikande resultat, vilket inte uppmärksammades förrän vid barnmorskebesök några veckor senare.
I samband med ett planerat läkarbesök misstänktes missfall då blödningarna fortsatt. Ett nytt blodsocker togs, vilket visade ännu högre resultat än det förra provet.

Anmälans diarienummer: HSN /195033