Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan enligt Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för felaktig administrering av läkemedel.

Under en ambulanstransport fick en patient med krampsjukdom ett anfall, och gavs då ett lugnande läkemedel. Efter att patienten blivit andningspåverkad visade det sig att läkemedlet getts i för hög dos.

Anmälans diarienummer: HSN/195036